ReLOaD2 – Регионални програм ЛОкалне Демократије

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
ReLOaD2 Facebook
ReLOaD2 UNDP web stranica
Knowledge Sharing Платформа
ВИДЕО
за представнике ОЦД

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2) наставак је иницијатива подржаних од стране Европске уније – Пројекат јачања локалне демократије (ЛОД, 2009-2016) и накнадно проширеног Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану (РеЛОаД, 2017-2020).

На Западном Балкану још увијек је недовољно развијена сарадња између јединица локалне самоуправе и организација цивилног друштва (ОЦД). Недостатак транспарентности у финансирању ОЦД из јавних извора се препознаје као једна од највећих препрека развоја и функционисања цивилног друштва, с обзиром да не постоји јасна одговорност у расподјели и потрошњи тих средстава. Модели који се користе су често непотпуни и дискриминаторски те не доприносе јачању положаја и важности цивилног друштва у заједницама и успоравају даљи развој партиципативне демократије.

Као и претходне пројекте, овај пројекат финансира Европска унија (ЕУ), а проводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП). РеЛОаД2 ће се наставити проводити на Западном Балкану, конкретно Албанији, Босни и Херцеговини (БиХ), Косову*, Сјеверној Македонији, Црној Гори и Србији..

Пројекат за циљ има јачање партиципативне демократије и ЕУ интеграција на Западном Балкану, путем оснаживања цивилног друштва и подстицања младих на активно судјеловање у процесу доношењу одлука, те унапређења потицајног правног и финансијског окружења за цивилно друштво. Уз споменуто, радит ће на јачању партнерстава између локалних власти и цивилног друштва на подручју Западног Балкана, ширењем успјешног модела транспарентног пројектног финансирања ОЦД (ЛОД методологија) из буџета јединица локалне самоуправе, усмјереног ка већем грађанском учешћу и учешћу младих у процесима доношења одлука и унапређењу пружања услуга у локалним заједницама.

РеЛОаД2 ће побољшати капацитете локалних самоуправа и ОЦД да се укључе у продуктивна партнерства и допринијет ће побољшању пружања услуга и реализацији локалних приоритета у складу са развојним стратегијама. Подстаћи ће локалне власти да користе јавно финансирање ОЦД на транспарентан и развојно оријентисан начин, препознајући локалне потребе и прихватајући пројектно заснован приступ. Такође, Пројекат ће промовисати ангажовање младих и подржати спровођење омладинских иницијатива, те ће радити на побољшању њихових економских перспектива у партнерским локалним заједницама

У Босни и Херцеговини, РеЛОаД2 ће дјеловати у 13 партнерских јединица локалне самоуправе:

 • Град Бихаћ
 • Град Приједор
 • Град Градишка
 • Општина Центар Сарајево
 • Општина Ново Сарајево
 • Општина Рудо
 • Општина Витез
 • Град Горажде
 • Град Источно Сарајево
 • Град Мостар
 • Општина Прозор Рама
 • Општина Гацко
 • Општина Угљевик

* За Еуропску унију, ово именовање не доводи у питање став о статусу и у складу је с УНСЦР 1244/1999 и Мишљењем ИЦЈ-а о проглашењу независности Косова. За УНДП све референце на Косово схватит ће се у контексту УН-ове Резолуције 1244/1999.