Позив организацијама цивилног друштва на Дијалог и Јавну расправу

Позивају се све организације цивилног друштва (ОЦД) са подручја општине Гацко да присуствују Јавној расправи избора приоритетних области Јавног позива за 2024. годину, а у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2) којег финансира Европска унија (ЕУ) а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП).

Јавна расправа ће се одржати у просторијама Скупштинске сале Општине Гацко (Солунских добровољаца бр. 2) у петак, 23. фебруара са почетком у 11 сати (истовремено када је планиран и састанак Дијалог са ОЦД).

Предложене су сљедеће приоритетне области и теме у предстојећем заједничком Јавном позиву РеЛОаД2 пројекта и Општине Гацко:

1. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1.1 Пројекти који повећавају социјалну инклузију особа са потешкоћама у развоју;
1.2 Пројекти који раде на унапређењу квалитета живота лица са инвалидитетом;
1.3 Пројекти који подстичу унапређење знања и вјештина на тржишту рада, нарочито за категорије становништва које се тешко запошљавају, с посебним акцентом на жене;
1.4 Пројекти који подстичу нове услуге за стара лица и социјално рањиве категорије становништва.

2. КУЛТУРА

2.1 Побољшање квалитета и доступности културних садржаја за све категорије становништва кроз промоцију различитих видова културе, умјетности, културно-умјетничког аматеризма и волонтеризма;
2.2 Пројекти који доприносе подстицању културног и креативног стваралаштва младих.

3. СПОРТ

3.1 Подршка пројектима који на иновативан начин подстичу развој спортских садржаја за дјецу и младе;
3.2 Пројекти који афирмишу аматерски спорт са акцентом на особе из социјално-искључених категорија становништва;

4. МЛАДИ

4.1 Унапређење здравих стилова живота и активности за квалитетно провођење слободног времена;
4.2 Подршка пројектима који подстичу омладински активизам и одговарају на потребе младих, нудећи нове и иновативне садржаје за младе;
4.3 Пројекти који укључују оснаживање младих за активности вршњачког подучавања или солидарности према младима који немају једнаке услове за лични развој (развој волонтеризма у области неформалног образовања);
4.4 Подршка пројектима са циљем едукације и превенције обољења код младих (нпр. сексуално образовање, репродуктивно здравље, болести овисности и слично);
4.5 Организација различитих забавних, културних и умјетничких садржаја за младе (филмске пројекције, позоришне представе, улични фестивали, креативне радионице, забавна дружења и слично);

5. РУРАЛНИ РАЗВОЈ

5.1 Пројекти који помажу унапређење квалитета живота у руралним срединама кроз унапређење знања и вјештина становништва у руралним срединама са фокусом на типичне производе овог краја;

6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

6.1 Пројекти који промовишу заштиту животне средине и заштиту околине уз грађански волонтеризам и активизам;
6.2 Пројекти који доприносе стварању едукативно-рекреативних садржаја из области заштите животне средине за цјелокупно становништво.

ПОЗИВ НА ДИЈАЛОГ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Други Дијалог са организацијама цивилног друштва биће одржан 23. фебруара у сали Скупштине општине у 11 сати. Тема дијалога је усмјерена на јачање сарадње између Општине и организација цивилног друштва (ОЦД) те заједничко планирање и провођење пројеката у циљу постизања дугорочних циљева у нашој заједници.

Циљ је представити Општину и њене дугорочне циљеве у раду с ОЦД-има те идентификовати сегменте у којима очекујемо сарадњу с њима. Кроз отворену размјену идеја и искустава, желимо дати простор ОЦД-има да се представе те заједно истражимо начине како превладати изазове с којима се сусрећемо.

Учешће и допринос организација од велике су важности за успјешно остварење наших циљева. Своје учешће потребно је потврдити најкасније до 22. фебруара до 12 сати.

ДНЕВНИ РЕД

11:00 – 11:05 – Поздрав и увод;
11:05 – 11:40 – Представљање Општине, идеје Дијалога с ОЦД и области/тема за Јавну расправу;
11:40 – 12:30 – Рад у групама/ Области и теме предложене за Јавну расправу;
12:30 – 12:50 – Улога локалне самоуправе у анимирању учесника и промоцији пројеката;
12:50 – 13:00 – Планирање будућих корака и завршне ријечи.

Подијелите вијест