Blog

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ИМПАКТ ИНКУБАТОРУ ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА ОПШТИНЕ ГАЦКО

Уводне информације

Инвестицијска фондација ИМПАКТ Сарајево и Пројекат запошљавања младих (YЕP), који се реализује уз подршку Влада Швajцарске,  а који су у периоду 2018-2020. године у сарадњи са преко 40 локалних заједница и јавних служби за запошљавање  у БиХ реализовали YЕP/IMPAKT  инкубатор пословних идеја у којем је подржано оснивање преко 200 нових пословних подухвата широм БиХ, настављају реализацију активности које се односе на подршку развоју предузетништва и очувању радних мјеста предузетника и малих предузећа, а у сарадњи са локалним заједницама, кантонима и службама за запошљавање у Босни и Херцеговини. Више информација о YEP/ИМПАКТ инкубатору пословних идеја доступно је на www.impakt.ba.

У склопу заједничке сарадње између Инвестицијске фондације ИМПАКТ и општине Гацко у 2021. години реализује се програм ИМПАКТ инкубатор пословних идеја који, између осталог, обухвата програм предузетничке обуке те финансијску, стручну и менторску подршку за пет нових пословних подухвата на подручју општине Гацко.  Програм се реализује уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC).

Предметни Јавни позив расписује се у сврху пријава за учешће у програму развоја предузетништва ИМПАКТ инкубатор пословних идеја 2021. 

Опис програма

ИМПАКТ инкубатор пословних идеја представља свеобухватан програм инкубације пословних идеја односно  подршке реализацији пословних идеја и састоји се из следећих компоненти:

 1. Предузетничка обука у трајању од 6 дана у периоду од максимално 2 мјесеца фокусирана на развој пословног плана и пословног модела те јачање предузетничких вјештина, приликом чега учесници обуке имају континуирану стручну и менторску подршку тренера у изради задатака и финалној изради пословног плана и пословног модела.
 2. Припрема и реализација презентације пословних идеја пред стручном комисијом за оцјену пословних планова и пословних модела.
 3. Додјела бесповратне финансијске подршке у износу до 5.000 КМ за најбоље позитивно оцијењене пословне идеје (до пет пословних идеја на подручју општине Гацко).
 4. Стручна и менторска подршка у даљем расту и развоју бизниса у складу са процијењеним потребама.

Све побројане форме подршке ће бити понуђене само оним предузетницима који буду успјешно савладавали појединачне циклусе програма. Подршка у сваком наредном циклусу условљена је успјешним завршетком претходног циклуса инкубације пословне идеје. У случају неиспуњавања преузетих обавеза од стране корисника, Инвестицијска фондација „Импакт“ и представници општине Гацко задржавају право да у било ком тренутку искључе било којег предузетника из процеса пружања подршке.

Ко може аплицирати за програм?

 • физичко лице са пријављеним мјестом пребивалишта на подручју општине Гацко;
 • организација цивилног друштва (удружења грађана и фондације) са сједиштем на подручју општине Гацко, заинтересоване за покретање социјалних/друштвених предузетничких подухвата у виду привредних друштава односно формалног бизниса;
 • власници постојећег бизниса са сједиштем на подручју општине Гацко који је регистрован до 12 мјесеци од дана објављивања јавног позива, заинтересовани за развој предузетничких вјештина и реализацију пословне идеје о проширењу пословања (нови производи/услуге, излазак на инострана тржишта и сл.).

Додатно, потребно је:

 • да апликант има пословну идеју коју жели да покрене и успостави формални бизнис у виду комерцијалног пољопривредног газдинства, предузетничке дјелатности као основне или додатне дјелатности, привредног друштва са минимално једним запосленим, задруге са минимално једним запосленим, удружења које ће пословати према принципима социјалног предузетништва са минимално једним запосленим. У случају старт-ап бизниса неопходно је да се реализацијом пословне идеје осигура запошљавање најмање једне особе на период од шест мјесеци;
 • да апликант припада једној или више циљних група како је наведено испод;
 • да апликант посједује минималне техничке вјештине за вођење производног процеса или управљање пословном активношћу;
 • да апликант има минимално завршену средњу или вишу школу или искуство на пословима које обухвата пословна идеја.

Циљне групе:

 • незапослени са мјестом пребивалишта на подручју општине Гацко;
 • запослени са мјестом пребивалишта на подручју општине Гацко који би жељели  да покрену властити посао;
 • организације цивилног друштва са сједиштем на подручју општине Гацко, заинтересоване за ангажман у области социјалног предузетништва;
 • власници постојећих бизниса са сједиштем на подручју општине Гацко који је регистрован до 12 мјесеци од дана објављивања јавног позива, заинтересовани за развој предузетничких вјештина и реализацију пословне идеје о проширењу пословања (нови производи/услуге, излазак на инострана тржишта и сл.). Допунске дјелатности нису прихватљиве изузев у случају да реализација пословне идеје подразумијева прелазак у основну и/или додатну дјелатност.

Пропозиције учешћа у Програму

За учешће у ИМПАКТ инкубатору пословних идеја могуће је аплицирати са пословном идејом која као резултат подразумјева формално оснивање привредног субјекта/правног лица и/или реализацију пословне идеје о проширењу пословања (нови производи/услуге, излазак на инострана тржишта и сл.) старт-ап бизниса не старијих од 12 мјесеци. Прихватљиви облици пословног подухвата су: комерцијално пољопривредно газдинство, привредно друштво уз обавезу запошљавања минимално једног запосленог, предузетничка дјелатност као основна или додатна дјелатност, удружење и/или задруга који послују према принципима социјалног предузетништва уз обавезу запошљавањаа једног запосленог. Допунске дјелатности нису прихватљиве изузев у случају да реализација пословне идеје подразумјева прелазак у основну и/или додатну дјелатност. Предузетници који желе регистровати или имају регистровану дјелатност у области трговине и угоститељства могу аплицирати искључиво за предузетничку обуку, без могућности за аплицирање за бесповратну финансијску подршку.

Такође, у Програму не могу учествовати запослени у јавним службама за запошљавање, запослени у градским органима управе нити чланови њихових ужих породица, као ни корисници YEP/ИМПАКТ инкубатора пословних идеја којима је одобрена бесповратна финансијска подршка у 2018/2019. и 2020. години.

Ограничења у вези области или индустрија из које долазе пословне идеје су оне које налаже законодавство. Додатно, нису прихватљиве пословне идеје које имају негативан утицај на људско здравље (нпр. производња, прерада или пуштање у промет алкохолних пића или дуванских производа, производња која има значајан утицај на загађење људске околине и слично). Нису прихватљиве ни пословне идеје у области трговине и угоститељства, али апликанти са идејама из наведених дјелатности могу се пријавити за Програм у сврху јачања предузетничких капацитета кроз предузетничку обуку. У области социјалног предузетништва, као референтни документ који прописује вриједности, основне појмове и принципе социјалног предузетништва користи се Платформа развоја социјалног предузетништва у Републици Српској развијена од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске уз подршку Пројекта запошљавања младих (YЕР).

Како априлицирати на Програм?

Пријаве на одговарајућем пријавном формулару подносе се најкасније до 17.09.2021. године. Пријавни формулар је могуће преузети електронски, на Званичној страници општине или лично у општини Гацко.

Уз испуњен пријавни формулар доставља се и следећа документација:

 • Копија рјешења о регистрацији – за постојеће старт-ап бизнисе и невладине организације.

Попуњен формулар и пратеће документе могуће је предати у писменој форми и онлајн форми.

Писмена пријава се предаје у затвореној коверти и то у Општини Гацко на протоколу са назнаком „За учешће у програму ИМПАКТ инкубатор пословних идеја“.

У случају онлајн пријаве, документи се скенирају и достављају путем е-поште: rankajanjicog@gmail.com са назнаком: „Пријава за учешће у програму ИМПАКТ инкубатор пословних идеја“.

Након истека периода за прикупљање апликација из овог Јавног позива, апликације се оцјењују са аспекта испуњења административних захтјева те непотпуне апликације неће бити разматране и биће одбачене.

Гдје могу добити више информација?

Више информација могуће је добити у Општини Гацко, улица Солунских добровољаца бр. 2, контакт особа Ранка Јањић, број телефона 059/472-436, 065/549-188 или путем е-поште: rankajanjicog@gmail.com или на број телефона: 033/202-043 као и путем е-поште: info@impakt.ba.

У сврху адекватног информисања о програму, Инвестицијска фондација „Импакт“ и општина Гацко организоваће презентацију програма ИМПАКТ инкубатор пословних идеја која ће се одржати 07.09.2021. године у 12 сати. Сви заинтересовани могу приступити презентацији путем Зум (zoom) платформе кликом на линк испод:

https://us06web.zoom.us/j/87974497871

Овим путем позивају се сви заинтересовани грађани да присуствују презентацији.

Пријавни формулар за учешће у Импакт инкубатору пословних идеја налази се ОВДЈЕ.

НАПОМЕНА: Сви који намјеравају учествовати у онлајн презентацији програма а немају техничку могућност се позивају да уз подршку координатора Општине Гацко присуствују презентацији, о чему се могу информисати путем телефона.

Учешће чланова Удружења „Растимо заједно“ Гацко у пројекту „Социјализација дјеце РС -2021“

У оквиру пројекта „Социјализација дјеце РС – 2021. године“ који реализује Јавни фонд за дјечију заштиту РС у периоду од 13. до 22. септембра у Бечићима су боравила четири члана Удружења „Растимо заједно“ Гацко, као чланови СС МеНеРаЛи Републике Српске. Спортски савез МеНеРаЛи РС дјелује као спортска организација особа са инвалидитетом на цијелој територији Републике Српске.

Поред наших чланова у Бечићима су боравиле и особе са инвалидитетом из других градова и општина Републике Српске.

Вријеме проведено у Бечићима искориштено је за припреме за будућа спортска такмичења, одмор и дружење, кажу у Удружењу „Растимо заједно“ Гацко.

Ово је уједно и последња смјена чиме се за ову годину завршава пројекат „Социјализација дјеце РС – 2021. године“.

Међународни дан фитнеса обиљежен у Гацку

Јавна установа „Културно – спортски центар“ Гацко у сарадњи са „BTC“ Сарајево јуче је обиљежила међународни дан фитнеса. Циљ учешћа је анимација што више људи да редовно вјежбају и схвате добробит коју доноси физичка активност.

На Трим стази окупило се преко 50 учесника, а организатори су одабрали ову локацију како би промовисали природне љепоте наше општине.

Координатор за спорт у ЈУ „Културно спортски центар“, Милан Гутовић, задовољан је заједничким тренингом који је први пут организован у нашем граду у оквиру европске седмице спорта.

„Представили смо општину у најбољем могућем свјетлу и послали једну позитивну поруку из Гацка. Тренинг су водили професори физичке културе, са циљем да се што више људи „покрене’“ и крене са вјежбањем. Као организатори, указали смо на важност физичке активности на психичко и физичко здравље људи и промоцију услуга које као Јавна установа нудимо, а то су фитнес као организовани облик вјежбања три пута седмично и вјежбање у теретани“, рекао је Гутовић.

Сви који су присуствовали јучерашњем тренингу и сви они који се учлане до краја мјесеца, уплатом једног мјесеца, добиће још један мјесец гратис.

У промоцији фитнеса и здравог живота ове године учествовали су фитнес центри из више од 30 градова у БиХ.

Милинковић: У току доградња Дјечијег вртића, радови на уређењу Трга у Гацку теку према плану

У општини Гацко грађевинска сезона још увијек траје, а у току је реализација пројеката од значаја за нашу локалну заједницу.

Начелник општине, др Огњен Милинковић, у изјави за медије, подсјетио је да и поред великих наслијеђених дуговања, Општинска управа је ипак започела важне капиталне пројекте, међу којима су уређење градског Трга, о чијем почетку радова смо раније писали, али и доградња Дјечијег вртића.

„Кренули смо са радовима на уређењу централног Трга и уређења порте храма. Ово је давно започети пројекат. Тендер је љетос расписан, чим су се стекли услови, на који су се јавиле двије фирме. Одабрани понуђач је била „Антикорозија“ која изводи радове. Ради се на уређењу саме порте, поплочање каменом одређених бордура, што је свакако била ријеч умјетника и пројектанта, а пројекат је усаглашен и са Епархијом ЗХиП и Црквеном општином Гацко“, казао је Милинковић.

Вриједност радова које финансира Општина износе око 360 хиљада марака, а рок за извођење радова је око 60 дана погодних за ову врсту радова.

„Ако нам временске прилике буду ишле наруку, надам се да ћемо у року завршити ове радове како би центар града и овај храм засијали у пуном сјају, и како би са спомеником погинулим борцима у отаџбинском рату ово заиста била једна уређена цјелина. Имамо још неких најава око радова код споменика Сави Владиславићу. Наравно он остаје какав јесте, а све што се буде радило, радиће се са циљем да се градско језгро оплемени и на прољеће добије један потпуно нови изглед“, казао је начелник Милинковић.

Милинковић је посебно подсјетио на радове на проширењу Дјечијег вртића у нашој општини. У питању је изградња двије просторије од по 40 квадрата, у којима ће бити обезбијеђен боравак за 50 – 60 дјеце.

„Радови на доградњи просторија Вртића нас посебно радују. До сада све тече према плану. Вриједност радове које финансира Општина, износи око 150 хиљада марака, и за неких два мјесеца ће бити потпуно завршени“, нагласио је Милинковић.

Овом реконструкцијом трајно би се ријешио проблем збрињавања предшколаца, потврдила је и директор ове установе, Недељка Достинић. Већ сада на листи чекања за боравак у овој установи налази се 80 малишана, међу којима је један дио дјеце 2018. годишта.

„Доградњом вртића биће унапријеђен квалитет предшколског одгоја, али и ријешен проблем недостатка смјештајних капацитета у овој установи. Радимо двије играонице које ће бити одвојене преградом, а по потреби ту ће бити организоване приредбе. Биће обезбијеђен посебан улаз за родитеље, како би могли да прате и виде своју дјецу, а у зависности од узраста ту ћемо моћи да примимо од 50 – 60 дјеце“, казала је Достинић, истичући да би се доградњом ових просторија омогућио пријем за дјецу узраста од 3 до 6 година, и један дио дјеце од двије године.

Појаснила је и процедуру пријема дјеце, која је ове године измијењена.

„Кријетријуми који су постојали, а који су по нашем Статуту, ми смо их бодовали и на тај начин на основу бодовне листе формирали смо и листу пријема дјеце за Вртић. Тако ће родитељи у будуће врло лако моћи да провјери своје бодове. На основу тога, прије почетка школске године родитељи морају да потпишу уговор са Вртићем, чиме обезбјеђују боравак дјетета у овој васпитно образовној установи“, закључила је Достинић.

Радови на доградњи Вртића повјерени су предузећу „Градња“ из наше општине, а требали би бити завршени до краја године.

ЈП „Водовод“: „Автовачка линија“ за викенд без воде

Из Јавног предузећа “ Водовод “ а.д. Гацко обавјештавају потрошаче “Автовачке линије“ да ће од петка, 24. септембра (од 20.30) до недеље, 26. септембра (до 20.30) бити искључени са водоводне мреже.

До прекида водоснабдијевања на поменутој линији, доћи ће због покушаја пуштања крака “Степенске линије“ на водоводну мрежу, а који подразумијева села Самобор, Гарева и Добреља, наводи се у обавјештењу.

ЈП „Водовод“: РиТЕ и дијелови града сутра без водоснабдијевања

Из Јавног предузећа „Водовод“ а.д. Гацко обавјештавају потрошаче да ће због квара на главној водоводној линији у петак, 24. септембра, од 9 часова, без воде остати предузеће Рудник и Термоелектрана, као и остали дијелови града, осим “Горње зоне “ и “Воћњака“.

Водоснабдијевање се очекује након санације квара у току истог дана, наводи се у обавјештењу.

Удружење пчелара из Гацка кроз пројекат ИФАД добило нову опрему

Удружење пчелара општине Гацко у сарадњи са Удружењем пчелара општине Невесиње и Јединицом за координацију пољопривредних пројеката Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, јуче је пчеларимa почетницима из наше општине подијелило 12 „старт-ап“ пакета, који садрже по пет кошница, врцаљке, иноксне канте за складиштење меда, пчеларска одијела и осталу опрему неопходну за узгој пчела.

Старт-ап пакети обезбијеђени су кроз пројекат ИФАД Међународног фонда за развој пољопривреде, у који су били укључени пчелари из наше општине, а који је учествовао са 50% средстава. Општина Гацко издвојила је 10%, а остатак од 40% финансирали су млади пчелари.

Ово је веома важан корак за проширење и унапређење пчеларства у Гацку, каже секретар гатачког Удружења пчелара, Гордан Самарџија.

„Као један од младих пчелара сигуран сам да ова помоћ много значи свим младим пчеларима, јер већина нас до сада нисмо имали адекватну опрему, а која нам је обезбијеђена реализацијом овога пројекта“, казао је Самарџија.

Ово је само један у низу од пројеката које Удружење пчелара тренутно реализује. Још пар пројеката је у фази реализације. Неки од њих проводе се у сарадњи са Општином Гацко, као и са Агенцијом за међународни развој.