Потпредсједник Скупштине општине

Потпредсједник Скупштине општине у непрофесионалном статусу је Василије Лажетић.

Контакт телефон: 065/923-349.

Потпредсједник СО-е замјењује предсједника СО-е у случају његове одсутности или спријечености.