Извјештај о одржаном другом менторском састанку у оквиру јавног позива за предају пројектних приједлога у склопу пројекта РеЛОаД2 у Општини Гацко

У оквиру Јавног позива за организације цивилног друштва/невладине организације за предају приједлога пројеката, који се спроводи у склопу пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану“ (РеЛОаД2) у сарадњи са Општином Гацко, у четвртак, 7. априла 2022. године у термину од 11.00 до 14.00 часова, одржан је други од три планирана менторска састанка за заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва (ОЦД). Други менторски састанак одржан је у просторијама Општине Гацко и био је прилика да представници ОЦД-а са ментором јавно дискутују о недоумицама и дилемама у оквиру припреме пројектних приједлога.

Термин менторског састанка и позив представницима ОЦД је објављен на званичној интернет страници Општине Гацко. Додатно је позив за учешће на менторском састанку упућен организацијама цивилног друштва и након одржане обуке у управљању пројектним циклусом (ПЦМ). Другом менторском састанку присуствовало је укупно 5 учесника/ца (5 представника/ца ОЦД), од чега 2 жене и 3 мушкарца.

На почетку менторског састанка, учесницима је појашњена улога ментора и сврха одржавања менторских састанака. Том приликом је наглашено како је улога ментора да помогне у отклањању дилема и недоумица које представници ОЦД могу имати током припреме пројектних приједлога али да улога ментора није да на било који начин учествује у изради самих пројектних приједлога. Истакнуто је такође да у циљу осигурања и примјене транспарентног приступа реализација менторства, консултације „један на један“ са представницима ОЦД нису дозвољене. Након уводног представљања сврхе менторских састанака и планираног начина рада ментор је дао могућност присутнима на састанку да изнесу своје дилеме и поставе питања.

Током дискусије разговарано је о сљедећим темама:

 1. Да ли се преферира ангажман особа повезаних са имплементацијом пројекта на уговор о дјелу, или уговор о раду?
  Одговор: Ангажман ових особа је интерна ствар сваке појединачне ОЦД и донатор ће прихватити било коју врсту ангажмана која је у складу са локалним прописима и стандардима.
 2. Колико детаљно и прецизно морамо планирати трошкове у буџету и наративном опису буџета?

Одговор: Детаљне информације о финансијским аспектима пројекта садржане су у јавном позиву и смјерницама за апликанте. Из описа буџетских ставки мора се јасно видјети веза са активностима на коју се односи поједина буџетска ставка. Додатно наративно описивање буџетских ставки зависи од комплексности и висине сваке појединачне буџетске ставке. Реалан и детаљно рашчлањен буџет по врсти трошкова даје јасан преглед онога што се жели финансирати.

 1. Како саставити уговор о дјелу?
  Одговор: Свака ОЦД појединачно одлучује о врсти и типу уговора и дјелу. УНДП ће прихватити врсте и типове уговора о дјелу који посједују све обавезне правне елементе посла који је предмет уговора.
 2. Да ли чланови ОЦД која је носилац пројекта могу бити консултанти и тренери?
  Одговор: Да, али је потребно водити рачуна да једна особа не може бити истовремено координатор/водитељ/асистент пројекта и едукатор/консултант/тренер. Једна ставка у буџету треба да се односи на једну особу за предвиђене функције.
 3. Да ли је у процесу припреме пројектне апликације потребно обезбједити претходне писмене сагласности од стране сарадника на пројекту (нпр. школе, установе,…).
  Одговор: У процесу припреме пројектне апликације потребно је у пројектном приједлогу детаљно елаборирати учешће и улогу сарадника. Такођер је потребно да са потенцијалним сарадницима на пројекту обавите прелиминарне консултације и доставите писмену сагласност за планиране активности.
 4. Да ли је потребно нумерисати странице у матрици логичког оквира?
  Одговор: Било би идеално ако Ваша матрица логичког оквира не би прелазила једну страницу. Уколико матрица буде прелазила једну страницу, онда је потребно извршити нумерацију.
 5. Да ли је дозвољено буџетирати трошак изнајмљивања простора за потребе проведбе пројекта?
  Одговор: Да, дозвољено је буџетирати ову врсту трошка у складу са финансијским критеријама који су саставни дио смјерница за апликанте и јавног позива.

На крају састанка ментор се захвалио присутним представницима ОЦД на учешћу те најавио да ће у току мјесеца априла бити организован још један менторски састанак, а све како би представницима/ацама ОЦД-а била пружена подршка приликом припреме пројектних идеја, и то:

 • Трећи састанак са ментором у понедјељак, 11. априла 2022. године у 11.00 часова (просторије Општине Гацко).

Потврду о присуству на менторским састанцима потребно је послати на sportiomladina.gacko@gmail.com.

У сврху транспарентности, сви записници, укључујући и овај, са одржаних састанака са ментором ће бити објављени на страници Општине Гацко. На овај начин ће се омогућити да информације буду доступне за ОЦД које нису биле у могућности да присуствују састанцима са ментором.

Подијелите вијест