Резултати процеса избора представника/це организација цивилног друштва (ОЦД) са подручја Општине Гацко за учешће у Евалуационој комисији у оквиру пројекта РеЛОаД2

Позив члановима/ицама организација цивилног друштва са подручја Општине Гацко да се пријаве за учешће у Евалуационој комисији је објављен на wеб страници Општине Гацко 12. априла и трајао је до 18. априла 2022. године.

До предвиђеног рока, укупно су се пријавила два (2) кандидата, и то:

  1. Г. Гордан Самарџија испред Удружења пчелара општине Гацко који обнаша улогу секретара удружења и пројект координатора које удружење имплементира, пријава је пристигла 18. априла 2022.
  2. Г. Радован Паповић испред Удружења добровољних давалаца крви „Гацко“ који има више од десет година искуства у цивилном сектору и чија је пријава пристигла 18. априла 2022. Међутим, г. Паповић је истовремено запослен и у Општини Гацко гдје обнаша функцију самосталног стручног сарадника за локални економски развој, те не може бити разматран као кандидат за евалуациону комисију због потенцијалног конфликата интереса.

Због наведених чињеница у вези отвореног позива за чланове/ице цивилног друштва за пријаве за учешће у Евалуационој комисиј, представници Општине Гацко и представници УНДП/РеЛОаД2 пројекта су констатовали да се неће спроводити процес гласања јер је само један кандидат испунио елиминаторне критерије по овом позиву, те да нема сметњи да се г. Гордан Самарџија изабере за члана Евалуационе комисије.

Представник цивилног друштва ће бити именован Рјешењем о именовању комисије од стране начелника.

Чланови Евалуационе комисије коју чине представник цивилног друштва са подручја Општине Гацко, два представника Општине Гацко и два представника УНДП/РеЛОаД2 пројекта ће договорити термин евалуације пристиглих пројеката.

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2) финансира Европска унија (ЕУ), а проводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП).

Подијелите вијест