Rezultati procesa izbora predstavnika/ce organizacija civilnog društva (OCD) sa područja Opštine Gacko za učešće u Evaluacionoj komisiji u okviru projekta ReLOaD2

Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva sa područja Opštine Gacko da se prijave za učešće u Evaluacionoj komisiji je objavljen na web stranici Opštine Gacko 12. aprila i trajao je do 18. aprila 2022. godine.

Do predviđenog roka, ukupno su se prijavila dva (2) kandidata, i to:

  1. G. Gordan Samardžija ispred Udruženja pčelara opštine Gacko koji obnaša ulogu sekretara udruženja i projekt koordinatora koje udruženje implementira, prijava je pristigla 18. aprila 2022.
  2. G. Radovan Papović ispred Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi „Gacko“ koji ima više od deset godina iskustva u civilnom sektoru i čija je prijava pristigla 18. aprila 2022. Međutim, g. Papović je istovremeno zaposlen i u Opštini Gacko gdje obnaša funkciju samostalnog stručnog saradnika za lokalni ekonomski razvoj, te ne može biti razmatran kao kandidat za evaluacionu komisiju zbog potencijalnog konflikata interesa.

Zbog navedenih činjenica u vezi otvorenog poziva za članove/ice civilnog društva za prijave za učešće u Evaluacionoj komisij, predstavnici Opštine Gacko i predstavnici UNDP/ReLOaD2 projekta su konstatovali da se neće sprovoditi proces glasanja jer je samo jedan kandidat ispunio eliminatorne kriterije po ovom pozivu, te da nema smetnji da se g. Gordan Samardžija izabere za člana Evaluacione komisije.

Predstavnik civilnog društva će biti imenovan Rješenjem o imenovanju komisije od strane načelnika.

Članovi Evaluacione komisije koju čine predstavnik civilnog društva sa područja Opštine Gacko, dva predstavnika Opštine Gacko i dva predstavnika UNDP/ReLOaD2 projekta će dogovoriti termin evaluacije pristiglih projekata.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Podijelite vijest