Hidrografija i tlo

Osnovno obilježje su ponornice, no razvijena je i površinska hidrografijska mreža: Neretva (izvire u Gacku), Izgorka i Jabučnica (čine Sutjesku), Dramešinska rijeka, Žanjevička rijeka, Mušnica, Gračanica, Đuropa-Zalomka i niz rječica i potoka.
Od jezera najznačajnija su dva vještačka jezera: Klinje (1896) i Vrba-Ulinje (1983).

Klinje je prvo vještačko jezero u BiH, nazvano po toponimu “Klini”. Površina jezera je 26 hektara. Akumulirano je od 1891. do 1896. izgradnjom kamene lučne brane, prve ove vrste na Balkanu. Brana je pravljena za potrebe navodnjavanja gatačkog polja
Ima veliki broj ponora, izvora, estavela…

Gacko je vododjelnica Jadranskog i Crnomorskog sliva: Čemerno i Gatačko polje (Dobreljska pećina).

U Gatačkom polju tla su mineralno-močvarna. Ima i ritske crnice, crvenice, smeđeg tla.