Author: Opština Gacko

Gacko ispratilo 76. generaciju maturanata Srednjoškolskog centra “Pero Slijepčević”

Gacko je večeras ispratilo 76. generaciju maturanata Srednjoškolskog centra “Pero Slijepčević”.

Smotrom mladosti i ljepote, krunisanom uspomenama iz školskih klupa, zatvorila se poslednja stranica iz jednog perioda života koji će i ovoj generaciji maturanata ostati u trajnom sjećanju.

I ovaj put su se okupili u holu škole, odakle je, uz zvuke trubača, krenuo tradicionalni defile ulicama Solunskih dobrovoljaca i Nemanjinom, gdje ih je aplauzom ispratio veliki broj Gačana.

Posjetili su crkvu Svete Trojice, a slavlje je nastavljeno u restoranu Karmen.

Bila je ovo malobrojna generacija, pristojne djece sa primjernim vladanjem, rekao je direktor škole, Aleksandar Saša Purović.

“I ova generacija, na žalost, bila je malobrojna. Ipak, brojala je dosta sjajne djece i odličnih učenika, sa primjernim vladanjem. Imali smo i tri Vukovca sa svim peticama tokom sve četiri godine. Svi koji su završili četvrti stepen će probati da upišu željene fakultete. Mislim da imaju kapacitet da upišu ono što žele, pa vjerujem i da završe. U nekom periodu će se sjetiti i svih dobronamjernih savjeta koje smo im dijeli tokom školovanja. Želimo im svu sreću”, rekao je Purović, dodajući da je najvažnije da ostanu dobri ljudi.

Za đaka generacije 2023/2024. godine proglašena je gimnazijalka Andrea Kovačević, koja je ovaj uspjeh ponijela iz Osnovne škole. Ljubav prema matematici i fizici odvešće je na studije elektrotehnike u Novom Sadu.

“Ovo je za mene velika čast i istovremeno nagrada za uloženi trud tokom četvorogodišnjeg školovanja. Ne mogu reći da je bilo lako, ali uz dobru organizaciju sve se može postići. Bila sam đak generacije i u Osnovnoj školi i to priznanje nosilo je veliku motivaciju da tako nastavim i dalje. Dugo sam se dvoumila između studija medicine i elektrotehnike, ali je preovladala moja ljubav prema matematici i fizici, tako da planiram upisati Elektrotehnički fakultet u Novom Sadu”, kazala je Andrea.

Polaganje maturskih ispita zakazano je za mjesec jun.

Podsjećamo, srednjoškolsko školovanje okončalo je 72 učenika, 32 gimnazijalca, 24 mašinska tehničara za kompjutersko konstruisanje i 16 bravara – zavarivača.

Našim maturantima želimo puno sreće i uspjeha u životu i školovanju, da izaberu pravi put na kojem će se snaći i budu ono što žele.

Matursko veče za srednjoškolce u petak

Javna ustanova Srednjoškolski centar „Pero Slijepčević“ Gacko obavještava maturante, njihove roditelje i građane da će se tradicionalno matursko veče održati dana 17.05.2024. godine (petak) u restoranu „Karmen“.

Okupljanje maturanata, profesora i gostiju je u JU SŠC „Pero Slijepčević“ Gacko od 19,00 – 19,30 časova. U 19,30 časova iz škole kreće svečani defile ulicama Solunskih dobrovoljaca i Nemanjinom do Crkve Svete Trojice na izlasku iz grada.

Za bezbjednost maturanata, profesora i gostiju u toku defilea, kao i tokom maturskog slavlja pobrinut će se pripadnici  Policijske stanice Gacko.

Preduzeće „Jugoprevoz“ Gacko će svojim autobusima obaviti prevoz učesnika slavlja, tako maturanti nemaju potrebe da koriste privatne automobile. Stav Nastavničkog vijeća škole i Policijske stanice Gacko je da zbog bezbjednosti svih učesnika u maturskom slavlju treba iskoristiti navedenu mogućnost.

Uz najbolje želje da i ovo matursko veče bude veče prijatnog druženja, zabave i veselja pozivamo građane da izlaskom na ulice pozdrave naše maturante i da im svi zajednički čestitamo uspješan završetak srednjoškolskog obrazovanja i poželimo uspjeh na novim putevima na koje će ih život povesti.

Javni poziv organizacijama civilnog društva /nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati /sufinansirati opština Gacko u 2024. godini

Načelnik opštine Gacko objavljuje Javni poziv organizacijama civilnog društva /nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati /sufinansirati opština Gacko u 2024. godini.

Opština Gacko poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) /nevladine organizacije (NVO) da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima i strategijama opštine Gacko, iz sledećih prioritetnih oblasti:

 • POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

1.1 Projekti koji pomažu unapređenju znanja i vještina u poljoprivrednoj proizvodnji sa fokusom na tipične proizvode i /ili autohtone rase ovog kraja

1.2  Razvoj kapaciteta poljoprivrednih udruženja

1.3 Projekti koji doprinose unapređenju kvaliteta života u ruralnim sredinama

 • KULTURA

2.1 Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture i umjetnosti, kulturno-umjetničkog amaterizma i volonterizma

2.2 Zaštita, očuvanje i promocija materijalnog i nematerijalnog kulturno-istorijskog nasleđa

2.3 Projekti koji doprinose podsticanju kulturnog i kreativnog stvaralaštva mladih

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od minimalno 3.000,00 KM do maksimalno 17.500,00 KM (konvertibilnih maraka). Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti samo jedan projektni prijedlog.

Opština Gacko zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Za navedene prioritetne oblasti mogu aplicirati samo OCD koje djeluju u domenu navedenih oblasti.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od tri do šest mjeseci. Svi projekti se moraju realizovati do 31.12.2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženja ili fondacije), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija za prijavu na javni poziv se može preuzeti na našem sajtu od 15. maja 2024.godine.

Takođe, na našem sajtu možete naći i sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije.

INFORMATIVNE SESIJE

Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama “Otvoreni dan” će biti 20. maja 2024. godine od 11,00 do 12,00 sati u sali Skupštine opštine Gacko, Solunskih dobrovoljaca broj 2, Opština Gacko. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese sportiomladina.gacko@gmail.com sa naznakom “za javni poziv”. Pitanja se mogu postavljati do 08. juna 2024. godine, a odgovori će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri dana od primanja pitanja.

PREDAJA APLIKACIJA

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u dva ( 2 ) primjerka, u jednoj štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji – (USB), u zatvorenoj koverti, preporučeno poštom, ili lično tokom radnih dana (ponedeljak – petak) u periodu od 0730 do 1600 sati sa naznakom: „Za javni poziv organizacijama civilnog društva / nevladinim organizacijama„ na sledeću adresu: Opština Gacko, Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Šalter broj 1, Solunskih dobrovoljaca broj 2, 89240 Gacko.

Rok za predaju aplikacija je 11. jun 2024. godine do 1600 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka  biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv Javnog poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i riječi „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“.

O primljenoj pošiljci u Opštinskoj upravi će se voditi uredna evidencija.

Administrativni troškovi ne smiju prelaziti 20% Budžeta projekta.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na  na našoj internet stranici opštine Gacko www.gacko-rs.info, kao i na Oglasnoj tabli opštine, u roku od 30 dana od zatvaranja javnog poziva. Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

Set dokumenata potrebnih za Javni poziv se mogu preuzeti na sledećim linkovima:

 1. PROJEKTNI PRIJEDLOG
 2. PREGLED BUDŽETA-PRORAČUNA
 3. MATRICA LOGIČKOG OKVIRA
 4. PLAN AKTIVNOSTI I PROMOCIJA
 5. ADMINISTRATIVNI PODATCI O APLIKANTU
 6. FINANSIJSKA IDENTIFIKACIONA FORMA
 7. IZJAVA O PODOBNOSTI
 8. LISTA ZA PROVJERU
 9. SMJERNICE ZA APLIKANTE