Posjeta predsjednika Republike Srpske, 12. maj 2021. godine