Ulažite u Gacko

Regulacioni plan "RiTE" Gacko

Regulacioni plan “RiTE” Gacko

POTREBE, MOGUĆNOSTI I CILJEVI ORGANIZACIJE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA PROSTORA Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana „Rudnik ...
Regulacioni plan "Kanal"

Regulacioni plan “Kanal”

Plan prostorne organizacije je prikazan na grafičkom prilogu br.5 i definiše osnovnu koncepciju lociranja planiranih sadržaja ...
Regulacioni plan "Burak 2"

Regulacioni plan “Burak 2”

PODACI O PLANIRANJU Na osnovu Odluke o izradi Regulacionog plana, koju je Skupština opštine Gacko donijela ...
Regulacioni plan "Barica"

Regulacioni plan “Barica”

Prostor koji je obuhvaćen Regulacionim planom "Barica" nalazi se u istočnom dijelu urbanog područja grada. Ukupna ...
Regulacioni plan "Burak -Voćnjak"

Regulacioni plan “Burak -Voćnjak”

Regulaciuoni plan "Buraka-Voćnjak" obuhvata prostor površine 18,82 ha. Omeđen je na sjeveru rekonstruisanom saobraćajnicom. U okviru ...
Regulacioni plan Klinje

Regulacioni plan Klinje

Opština Gacko je donijela dokument prostornog uređenja, koji nosi naziv Regulacioni plan Klinje, u ukupnom obuhvatu ...