Regulacioni plan “RiTE” Gacko

POTREBE, MOGUĆNOSTI I CILJEVI ORGANIZACIJE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA PROSTORA

Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana „Rudnik i Termoelektrana Gacko“, koju je donijela Skupština opštine Gacko, granice Plana su određene koordinatama eksploatacionog polja, odnosno obuhvataju isti prostor.

Obuhvat Regulacionog plana RiTE Gacko zauzima dijelove 8 katastarskih opština po novom premjeru i to:

  • KO Avtovac,
  • KO Cernica,
  • KO Gacko,
  • KO Kula 1,
  • KO Kula 2,
  • KO Nadinići,
  • KO Rudo Polje,
  • KO Samobor.

PRIVREDNE DJELATNOSTI:

Razvoj privrednih djelatnosti na predmetnom području, može se sagledati kroz dva osnovna cilja:

  1. Proizvodnja električne energije (rekonstrukicija postojećeg energetskog bloka i izgradnju novih energetskih blokova termoelektrane «Gacko»)
  2. Eksploatacija uglja (otvaranje površinskog kopa «Gacko»)

S obzirom na projektovani vijek trajanja, postojećem energetskom bloku je revitalizacijom radni vijek produžen do 2020/2025 g. tj; do izgradnje novog energetskog bloka.

Na ovaj način, obezbjeđen je nastavak rada termoelektrane „Gacko“ i stvoren je osnov za daljnji razvoj privrednih djelatnosti u domenu proizvodnje električne energije i jačanja postojećeg elektro-energetskog sistema Republike Srpske.

S obzirom da proizvodni kapaciteti Termoelektrane, generišu neprekidnu ekspolataciju (proizvodnju) uglja, neophodno je izvršiti otvaranje novog površinskog kopa, imajući u vidu sledeće kriterijume:

–  eksploatacija uglja, izgradnja, korišćenje i održavanje rudarskih objekata, mora se vršiti na način kojim se obezbjeđuje optimalno tehničko i ekonomsko iskorišćenje ležišta uglja, bezbjednost ljudi, objekata i imovine, a sve u skladu sa savremenim naučnim dostignućima, propisima, standardima i tehničkim normativima koji se odnose na ovu djelatnost;

–  eksploatacija uglja se mora vršiti u okviru odobrenih eksploatacionih granica ležišta koje su usaglašene sa prostorno-planskom dokumentacijom;

–  potreba da se početak eksploatacije uglja u sklopu novog površinskog kopa „Gacko“ obezbjediti u što kraćem roku je realizovana u 2014. i 2015.g. izmještanjem dijela Mušnice i otkrivkom.

U prilogu pogledajte detalje Regulacionog plana “RiTE” Gacko.

Podijelite vijest