Regulacioni plan Klinje

Opština Gacko je donijela dokument prostornog uređenja, koji nosi naziv Regulacioni plan Klinje, u ukupnom obuhvatu od 115, 26 hektara.

Jezero Klinje u odnosu na jezgro grada, nalazi se na sjevero-istočnoj straini, izvan urbanog područja grada, uz magistralni put M 20 Gacko-Foča.

Ovim planom obezbijeđene su površine planirane za izgradnju i uređenje po zonama:

-zona za izgradnju objekata u etno duhu;

-zona za jahanje sa manježom;

-zona park šuma;

-zona pristupa i parkinga;

-zona zaštitnog pojasa i druge zelene površine;

-zona za izgradnju sportsko-rekreativnih sadržaja;

-zona za izgradnju heliodroma;

-zona zaštite objekta hidrotehničke infrastrukture;

-zona zaštitnog zelenila sa sportsko rekreativnim sadržajima;

-zona za izgradnju hotelskih objekata i objekata za sport i rekreaciju;

-zona za izgradnju ugostiteljskih objekata;

-zona za sportski ribolov;

-zona uređenja plaže/obale;

-zona za izgradnju VIP hotela;

-zona rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje postojećeg hotela;

-Zona pristupa VIP hotelu.

Kao potencijal ovog lokaliteta, uočava se razvoj turizma i rekreacije, kao i sadržaj zona planiran u tom pravcu, pa se javljaju sadržaji: rekreacija u više vidova, ugostiteljstvo i smještajni kapaciteti.

Opširnije i detaljnije u prilogu :

Plan prostorne ogranizacije – pregled.

Plan prostorne ogranizacije – download.

Podijelite vijest