Saglasnost Vlade RS za realizaciju projekta “Dogradnja vodovodnog sistema opštine Gacko”

Vlada Republike Srpske na 159. sjednici koja je održana u januaru, donijela je Odluku o davanju saglasnosti za realizaciju projekta „Dogradnja vodovodnog sistema opštine Gacko“ procijenjene vrijednosti 2.550.000 evra. Projekat bi se finansirao sa 1.275.000 evra kreditnih sredstava Evropske investicione banke, dok bi se preostali iznos obezbijedio iz bespovratnih sredstava međunarodnih institucija i vlastitog učešća Opštine.

Dalja realizacija projekta odvijaće se po procedurama u skladu sa odredbama Ugovora o finansiranju između BiH i Republike Srpske i Evropske investicione banke i Pravilnika o načinu i postupku realizacije projekata vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj.

Za realizaciju ove Odluke zadužen je tim za upravljanje projektom formiran Rješenjem Vlade RS i opština Gacko, koja će u narednom periodu pokrenuti i odgovarajući postupak javne nabavke. 

Podijelite vijest