Сагласност Владе РС за реализацију пројекта “Доградња водоводног система општине Гацко”

Влада Републике Српске на 159. сједници која је одржана у јануару, донијела је Одлуку о давању сагласности за реализацију пројекта „Доградња водоводног система општине Гацко“ процијењене вриједности 2.550.000 евра. Пројекат би се финансирао са 1.275.000 евра кредитних средстава Европске инвестиционе банке, док би се преостали износ обезбиједио из бесповратних средстава међународних институција и властитог учешћа Општине.

Даља реализација пројекта одвијаће се по процедурама у складу са одредбама Уговора о финансирању између БиХ и Републике Српске и Европске инвестиционе банке и Правилника о начину и поступку реализације пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској.

За реализацију ове Одлуке задужен је тим за управљање пројектом формиран Рјешењем Владе РС и општина Гацко, која ће у наредном периоду покренути и одговарајући поступак јавне набавке. 

Подијелите вијест