Predstavljene aktivnosti u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“

Projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” koji zajednički finansiraju Vlada Švajcarske u Bosni i Hercegovini i Vlada Švedske, a implementira UNDP i Savez opština i gradova Republike Srpske, protekle sedmice predstavljen je predstavnicima Savjeta mjesnih zajednica u Opštini Gacko, jednoj od jedanaest jedinica lokalne samouprave koja je odabrana za učešće u projektu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici šest mjesnih zajednica, kao i predstavnici Tima za provođenje projekta imenovanog od strane Opštine.

Koordinator projekta, Danka Delić, istakla je da su ciljevi projekta poboljšanje kvaliteta života građana, veći angažman građana u donošenju odluka u jedinicama lokalne samouprave, povećanje rodne ravnopravnosti, unapređenje pozicije i rada mjesnih zajednica, te unapređenje usluga na nivou mjesne zajednice.

Kako je pojasnila, projekat je osmišljen tako da se kroz mjesne zajednice podstakne veći angažman građana u opštinskom odlučivanju, kako bi se doprinijelo sveukupnom poboljšanju kvaliteta života.

Predstavnicima Savjeta mjesnih zajednica su predstavljeni kriterijumi za dodjelu grantova za tri najuspješnije jedinice lokalne samouprave koje učestvuju u projektnim aktivnostima, a koji se kreću od 20 do 30 hiljada konvertibilnih maraka.

“Prostim jezikom rečeno, pred nama je jedan, možemo reći, takmičarski period. Tu je još 10 opština, i u narednih godinu dana mjesne zajednice u saradnji sa lokalnom samoupravom provodiće određene aktivnosti. Ono što će biti njihova obaveza u narednom periodu jeste da pokažu svoj aktivizam kroz održavanje sastanaka i razgovor sa građanima o problemima unutar mjesnih zajednicama. Ovakve aktivnosti većina njih inače provodi, ali sada je već akcenat na ažurnosti a samim tim i vidljivosti, odnosno transparentnosti njihovog rada, koji će biti u obavezi da predstave putem lokalnih medija i društvenih mreža”, kazala je Delić, ističući da se projekat provodi do septembra naredne godine.

Ona je dodala da će punu podršku tokom provođenju projekta kroz razne radionice predstavnicima mjesnih zajednica pružiti predstavnici Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Podijelite vijest