Остале публикације и документи

 1. Записник са јавне расправе у вези са предстојећим јавним позивом за организације цивилних друштава у оквиру РеЛоаД2 пројекта 
 2. Позив за учешће у форуму за грађанске иницијативе

 3. Одржан „Отворени дан“ у склопу РеЛОаД2 пројекта

 4. Позив организацијама цивилног друштва за учешће на првом менторском састанку у оквиру Јавног позива за предају пројектних приједлога у склопу пројекта РеЛОаД2 у Општини Гацко

 5. Извјештај о одржаном првом менторском састанку у оквиру јавног позива за предају пројектних приједлога у склопу пројекта РеЛОаД2 у Општини Гацко

 6. Позив организацијама цивилног друштва за учешће на другом менторском састанку у оквиру Јавног позива за предају пројектних приједлога у склопу пројекта РеЛОаД2 у Општини Гацко

 7. Извјештај о одржаном другом менторском састанку у оквиру јавног позива за предају пројектних приједлога у склопу пројекта РеЛОаД2 у Општини Гацко

 8. Позив организацијама цивилног друштва за учешће на трећем менторском састанку у оквиру Јавног позива за предају пројектних приједлога у склопу пројекта РеЛОаД2 у Општини Гацко

 9. Извјештај о одржаном трећем менторском састанку у оквиру јавног позива за предају пројектних приједлога у склопу пројекта РеЛОаД2 у Општини Гацко

 10. Позив члановима/цама организација цивилног друштва за пријаве за учешће у евалуационој комисији у Општини Гацко

 11. Резултати процеса избора представника/це организација цивилног друштва (ОЦД) са подручја Општине Гацко за учешће у Евалуационој комисији у оквиру пројекта РеЛОаД2

 12. РеЛОаД2: Ранг листа са прегледом пројеката по јавном позиву за општину Гацко

 13. Организован Форум за грађанске иницијативе у оквиру РеЛОаД2 пројекта

 14. Анализа додјеле средстава за организације цивилног друштва за Општину Гацко
 15. Записник са јавне расправе везане за јавни позив за ОЦД у оквиру РеЛОаД2 пројекта с апредставницима УНДП-а
 16. Извјештај о одржаном првом менторском састанку у оквиру Јавног позива за предају пројектних приједлога у склопу пројекта РеЛОаД2 у Општини Гацко
 17. Извјештај о одржаном другом менторском састанку у оквиру јавног позива за предају пројектних приједлога у склопу пројекта РеЛОаД2 – 19.05.
 18. Позив организацијама цивилног друштва за учешће на трећем менторском састанку у оквиру Јавног позива за предају пројектних приједлога у склопу пројекта РеЛОаД2 у Општини Гацко
 19. Извјештај о одржаном трећем менторском састанку у оквиру јавног позива за предају пројектних приједлога у склопу пројекта РеЛОаД2 – 26.05
 20. Записник – евалуациона комисија
 21. Резултати Јавног позива ОЦД/НВО у склопу пројекта РеЛОаД2
 22. Позив организацијама цивилног друштва за учешће на менторском састанку поводом резултата Јавног позива у склопу пројекта РеЛОаД2 у Општини Гацко – 28.06
 23. РеЛОаД2: ПОЗИВ ЗА МЛАДЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ЉЕТНОМ КАМПУ АКТИВИЗМА У ЗАЈЕДНИЦИ
 24. РеЛОаД2 објављује оглас за ангажман младе особе у Општини Гацко

 25. РеЛОаД2 – Регионални јавни позив ОЦД за подношење приједлога пројеката
 26. Позив за учешће у консултацијама за младе у оквиру платформе “Дијалог за младе”- Гацко
 27. РеЛОаД2 – Мотивациони говор за младе – Записник са одржаног Дијалога организација цивилног друштва и Општине Гацко – 24.11.2023.
 28. Резултати гласања за представнике ОЦД