Udruženje Dobrovoljnih davalaca krvi

Adresa: Ul. Solunskih Dobrovoljaca bb, 89240 Gacko JIB: 4403853550002 Tel: 065/943-921, faks: 059/472-085 Žiro račun: 5559000020038895 kod Nove banke Gacko

„Crveni krst“ Gacko

NAZIV: „Crveni krst“ Gacko ADRESA: Nemanjina 5 TEL/FAKS: 059/472-426 Opštinska organizacija crvenog krsta je jedinstvena, dobrovoljna, humanitarna organizacija koja djeluje na teritoriji opštine Gacko. U svom radu rukovodi se osnovnim principima Međunarodnog Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, a to su humanost, nepristrasnost, jedinstvo, dobrovoljnost, nezavisnost, neutralnost i univerzalnost. Opštinska organizacija Crvenog krsta Gacko ima svoj …

KUD „Zelengora“ Gacko

NAZIV: Kulturno-umjetničko društvo „Zelengora“ Gacko ADRESA: Solunskih dobrovoljaca br. 7 TEL: 059/471-442 e-mail: zelengorakud@yahoo.com KUD „Zelengora“ Gacko krenulo je sa radom 1995. godine, a zvanično je registrovano 01.11. 1997. godine. Broji oko 300 članova, raspoređenih u 5 grupa po starosnoj dobi. Članovi rade u 3 sekcije: folklorna, izvorno narodno pjevanje i muzička. Društvo u potpunosti …

KUD „Sava Vladislavić“ Gacko

Udruženje za očuvanje narodne pjesme i igre „Sava Vladislavić“ Gacko je udruženje građana u kojem se dobrovoljno okupljaju odrasli i omladina radi organizovanog duhovnog razvijanja i njegovanja izvorne pjesme i običaja, doprinoseći širenje tradicionalnih vrijednoti. Udruženje je registrovano početkom 2010. godine. Na samom početku u Udruženju je funkcionisala mlada izvorna grupa, koja je nastupala širom …

„Opštinska boračka organizacija“ Gacko

NAZIV: „Opštinska boračka organizacija“ Gacko ADRESA: Nemanjina 5 TEL: 059/ 472-427 „Opštinska boračka organizacija“ Gacko osnovana je 1993. god., pod nazivom „Udruženje ratnika i porodica poginulih u ratu 1990. god.“ OBO Gacko je organizacija od posebnog interesa i osniva se na neodređeno vrijeme. OBO Gacko je jedinstvena društvena organizacija boraca, ratnih i vojnih invalida i …

Udruženje „Rastimo zajedno“ Gacko

NAZIV: Udruženje „Rastimo zajedno“ Gacko ADRESA: Vidovdanska 26 TEL.: 059/472-660 „ Udruženje  „Rastimo Zajedno“ osnovano je 2008. godine, na inicijativu Centra za socijalni rad. Osnovna djelatnost je prevencija, praćenje i otkrivanje djece sa smetnjama u razvoju, dijagnostika, savjetovanje, individualni i grupni tretmani, radna okupacija, dnevno zbrinjavanje, socijalizacija i integracija. Zaposleni su: roditelji djece sa posebnim …