Udruženje “Rastimo zajedno” Gacko

NAZIV: Udruženje “Rastimo zajedno” Gacko

ADRESA: Vidovdanska 26
TEL.: 059/472-660

„ Udruženje  “Rastimo Zajedno” osnovano je 2008. godine, na inicijativu Centra za socijalni rad.
Osnovna djelatnost je prevencija, praćenje i otkrivanje djece sa smetnjama u razvoju, dijagnostika, savjetovanje, individualni i grupni tretmani, radna okupacija, dnevno zbrinjavanje, socijalizacija i integracija.
Zaposleni su: roditelji djece sa posebnim potrebama, omladina – osobe sa invaliditetom, stručnjaci, volonteri iz redova roditelja, stručnjaka i prijatelja.

Korisnici:
•    Djeca sa posebnim potrebama (dnevno 10-15)
•    Omladina sa posebnim potrebama.
•    Djeca korisnici stručnih tretmana.
•    Djeca iz redovnog vaspitno-obrazovnog procesa.
•    Roditelji i prijatelji.

Aktivnosti:
•    Dnevni boravak od 8:00 do 15:00 časova (obezbijeđen jedan obrok).
•    Psihosocijalni i drugi stručni tretmani.
•    Radnookupacione radionice.
•    Fizioterapeutski rad.

Podijelite vijest