Удружење “Растимо заједно” Гацко

НАЗИВ: Удружење “Растимо заједно” Гацко

АДРЕСА: Видовданска 26
ТЕЛ.: 059/472-660

„ Удружење  “Растимо Заједно” основано је 2008. године, на иницијативу Центра за социјални рад.
Основна дјелатност је превенција, праћење и откривање дјеце са сметњама у развоју, дијагностика, савјетовање, индивидуални и групни третмани, радна окупација, дневно збрињавање, социјализација и интеграција.
Запослени су: родитељи дјеце са посебним потребама, омладина – особе са инвалидитетом, стручњаци, волонтери из редова родитеља, стручњака и пријатеља.

Корисници:
•    Дјеца са посебним потребама (дневно 10-15)
•    Омладина са посебним потребама.
•    Дјеца корисници стручних третмана.
•    Дјеца из редовног васпитно-образовног процеса.
•    Родитељи и пријатељи.

Активности:
•    Дневни боравак од 8:00 до 15:00 часова (обезбијеђен један оброк).
•    Психосоцијални и други стручни третмани.
•    Радноокупационе радионице.
•    Физиотерапеутски рад.

Подијелите вијест