Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mesec: jul 2019.

Boračka organizacija Gacko – Obavještenje

Iz Boračke organizacije opštine Gacko obavještavaju borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca, da će se u subotu 20. jula sa početkom u 10 časova, obaviti osvećenje spomenika poginulim borcima VRS u Kalinoviku.

Opština i Boračka organizacija Kalinovik posebno pozivaju porodice sedamnaest poginulih boraca Gatačke brigade, koji su poginuli na Kalinovačko-Trnovskom ratištu, a čija imena su ispisana na spomeniku.

Nakon čina osvećenja spomenika, slijedi odlazak u Gvozno, gdje je u 12 časova planirano otvaranje koševine, tradicionalne manifestacije – „GVOZNO – MOBA – OZON 2019.“

„Pozivamo zainteresovane borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca VRS da se prijave u Boračku organizaciju Gacko do petka, 19. jula, zbog planiranja prevoza ili na telefon 059/472 – 427, u vremenu od 09 do 13 časova“, navodi se u obavještenju.

Obavještenje povodom početka radova na izgradnji parkinga u Vidovdanskoj ulici

Opština Gacko kao investitor radova obuhvaćenih Ugovorom broj: 02-345-33/19 od 05.06.2019. godine, sa odabranim izvođačem radova „Staršped“ d.o.o. Gacko, namjerava započeti predmetne radove od ponedeljka 22.07.2019. godine, obavještavaju iz Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu.

Nakon upoznavanja izvođača sa projektom i imenovanja Nadzornog organa, stekli su se svi zakonski i tehnički uslovi za početak izvođenja radova.

Podsjećamo građane da su blagovremeno obavještavani putem Radio Gacka u dužem vremenskom intervalu (15 dana), kao i putem naše internet stranice, da ne obavljaju nikakve radove u radnom pojasu od 10 metara od južne strane ulice Vidovdanske, te da je kompletno zemljište od pojasa Južne obilaznice otkupljeno do ulice Vidovdanske po članu 11. Zakona o eksproprijaciji prije više od 8 godina.

Pošto su u pitanju pripremni radovi, za početak je planirano uklanjanje ivičnjaka, stabala, zamjena kanalizacionog kolektora i za početak uklanjanje ograda prema ulici.

Kako su sve ograde prilikom eksproprijacije isplaćene, poželjno bi bilo da korisnici iste uklone i upotrijebe za neke svoje potrebe.

Uz spremnost investitora i izvođača za saradnju uz predviđene mjere zaštite saobraćaja i prolaznika, ljubazno vas molimo da nelegalne ograde i drugo uklonite u primjerenom roku. Ukoliko do datog datuma ne uklonite objekat, odnosno ne oslobodite gradilište bićemo prinuđeni da predviđene radnje obavimo preko inspekcijskih službi o vašem trošku.

Foto vijest – Pripremni radovi na izgradnji sportske dvorane u Gacku

Na lokalitetu kod Samačkog hotela u Gacku, u toku je izmještanje visokonaponskih instalacija i PTT kablova i pripremanje terena, prije širokog iskopa u svrhu izgradnje sportske dvorane.

U pitanju su pripremni radovi, kojim izvođač radova stiče uslove za ulazak u posao.

Više pojedinosti donosimo početkom glavnih radova.

Najava: Petnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara JP „Vodovod“ A.D. Gacko

Petnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara JP “VODOVOD“ A.D. Gacko, održaće se u srijedu, 24. jula sa početkom u 11:00 časova u  Upravi  preduzeća, ( Ulica Solunskih dobrovoljaca br.1)

                                             D   N   E   V   N   I     R   E   D

 1. Usvajanje zapisnika sa Četrnaeste sjednice Skupštine akcionara J.P. „Vodovod“ a.d. Gacko,
 2. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2019. godinu,
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu,
 4. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2018. godinu,
 5. Razmatranje  i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu,
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine,
 7. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju preduzeća,
 8. Informacija o realizaciji predloženih i usvojenih plana mjera za prevazilaženje krize u preduzeću sa 14. redovne sjednice skupštine akcionara.

U slučaju da redovna sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana 01. avgusta u 11:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08 do 14 časova u Pravnoj službi – uprava preduzeća u Ul. Solunskih dobrovoljaca br. 1, u Gacku.

Pozivaju se predstavnici Opštine, Fonda za restituciju, Penzionog rezervnog fonda RS i akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.

Najava: Jedrenje na dasci 2019

JU „Kulturno – sportski centar“ Gacko u saradnji sa Jedriličarskim klubom iz Kragujevca, 27. i 28. jula na jezeru Vrba (Desivoje) organizuje obuku – Jedrenje na dasci.

Program:

 • 11:00 – okupljanje na jezeru,
 • 11:30 – teoretska obuka na kopnu,
 • Praktična obuka na kopnu,
 • Praktična obuka na vodi.

Prijave se vrše od ponedeljka 22. jula, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, u prostorijama JU „KSC“ Gacko, a pravo učešća imaju svi zainteresovani stariji od 15 godina.

Obuka je besplatna, a oprema obezbijeđena.

Pokrovitelji manifestacije: Opština Gacko, „Antikorozija“ Gacko, „RiD“ Gacko, „Jugoprevoz“ Gacko, Mesnica „Braća Milanović“.

Najava: Turnir u malom fudbalu „Gacko – Fudbalski grad 2019“

JU „Kulturno – sportski centar“ Gacko u saradnji sa Radanom Simunovićem, organizuje Turnir u malom fudbalu „Gacko – Fudbalski grad 2019“. Turnir će se održati od 02. do 07. avgusta, na adaptiranim sportskim terenima JU „KSC“ Gacko.

Fudbal se igra 3 na 3, na montiranom terenu dimenzija 20×12, sa martinelama i malim golovima. Maksimalan broj prijavljenih igrača po ekipi je 4.

Prijave i informacije možete ostvariti putem broja: 065/312 – 339, do 31. jula.

Kotizacija po ekipi je 50 KM.

Glavna nagrada iznosi 1 500 KM.

Pravo učešća imaju stariji od 18. godina (uz ličnu kartu).