Osvećenje spomenika pripadnicima JVuO i žrtvama komunističkog terora – 9. septembar 2023. godine