ZBIRNI REZULTATI SA OPŠTIH IZBORA ODRŽANIH 12. OKTOBRA 2014. GODINE ZA OPŠTINU GACKO

 

 1. PREDSJEDNIŠTVO BIH
 • Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska- 6.066
 • Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji- 6.066
 • Nevažeči neoznačeni glasački listići- 139
 • Nevažeći ostali glasački listići- 67
 • Ukupan broj nevažećih glasačkih listića- 206
 • Ukupan broj važećih glasačkih listića- 5.860
 • Ukupan broj svih glasačkih listića- 6.066

 

SAVEZ ZA PROMJENE – IVANIĆ MLADEN- 2.928

SNSD-DNS-SP – CVIJANOVIĆ ŽELJKA- 2.851

STRANKA PRAVEDNE POLITIKE– ZMIJANJAC GORAN- 81

 

 1. PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH
 • Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska- 6.066
 • Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji- 6.066
 • Nevažeči neoznačeni glasački listići- 184
 • Nevažeći ostali glasački listići- 80
 • Ukupan broj nevažećih glasačkih listića- 264
 • Ukupan broj važećih glasačkih listića- 5.802
 • Ukupan broj svih glasačkih listića- 6.066

 

POLITIČKI SUBJEKTI

 • SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – 2.789
 • SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA-SNSD-MILORAD DODIK – 2.606
 • PDP-NDP- 192
 • SOCIJALISTIČKA PARTIJA- 81
 • SDA- 48
 • SRPSKA NAPREDNA STRANKA- 31
 • DNS-NS-SRS- 15
 • STRANKA PRAVEDNE POLITIKE- 13
 • VUKIĆ TOMO –NEZAVISNI KANDIDAT- 8
 • UNIJA SOCIJALDEMOKRATA- 7
 • SPP-SDU-DNZ- 5
 • BPS SEFER HALILOVIĆ- 2
 • SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH- 2

 

 1. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI RS
 • Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska- 6.066
 • Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji- 6.066
 • Nevažeči neoznačeni glasački listići- 90
 • Nevažeći ostali glasački listići- 56
 • Ukupan broj nevažećih glasačkih listića- 145
 • Ukupan broj važećih glasačkih listića- 5.920
 • Ukupan broj svih glasačkih listića- 6.066

 

Predsjednički/potpredsjednički kandidati sa najvećim brojem glasova

SAVEZ ZA PROMJENE – TADIĆ OGNJEN- 2.977

SNSD-DNS-SP –  DODIK MILORAD- 2.838

DOMOVINA – SALKIĆ RAMIZ- 39

PARTIJA EKONOMSKE I SOCIJALNEPRAVDE– VLAJKI EMIL- 19

 

 1. NARODNA SKUPŠTINA RS
 • Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska -6.066
 • Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji- 6.065
 • Nevažeči neoznačeni glasački listići- 59
 • Nevažeći ostali glasački listići- 89
 • Ukupan broj nevažećih glasačkih listića- 148
 • Ukupan broj važećih glasačkih listića- 5.917
 • Ukupan broj svih glasačkih listića- 6.065

 

POLITIČKI SUBJEKTI

 • SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA-SNSD-MILORAD DODIK – 2.497
 • SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA / PUP/ SRS RS – 2.195
 • SOCIJALISTIČKA PARTIJA- 574
 • PDP- 266
 • ZA PRAVDU I RED –LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA- 163
 • NARODNI DEMOKRATSKI POKRET- 97
 • SRPSKA NAPREDN A STRANKA- 61
 • DOMOVINA- 39
 • DNS-NS-SRS- 11
 • SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH- 8
 • SLOŽNA NARODNA STRANKA- 2
 • STRANKA PRAVEDNE POLITIKE- 2
 • BORCI ZA NOVU POLITIKU- 1
 • DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH- 1
 • SNAGA NARODA- 0

 

 

 

Podijelite vijest