Zaključena dvodnevna Javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Gacko za 2022. godinu

Kabinet načelnika opštine Gacko u saradnji sa Odjeljenjem za privredu, finansije i društvene djelatnosti, zaključio je dvodnevnu Javnu raspravu o Nacrtu budžeta opštine Gacko za 2022. godinu.

Sva pitanja, prijedlozi i zahtjevi učesnika Javne rasprave biće uzeti u razmatranje, rekao je  v.d. načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Milivoje Boljanović.

Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici javnih preduzeća, udruženja i organizacija koji se finansiraju iz budžeta Opštine, ali i predstavnici političkih partija.

Kako je objasnio v.d. načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Milivoje Boljanović, Nacrtom budžeta opštine Gacko za 2022. godinu planiran je okvir sredstava za investicije, a paralelno će se raditi plan investicija.

Izgradnja gradske kuće, projekat video nadzora gradske zone, zgrada za mlade bračne parove, uređenje okoline nove dvorane i prilaza staroj dvorani, rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže, projekat analize vodosnabdijevanja, rekonstrukcija trotoara od centra grada do preduzeća “Komus”, neki su od prijedloga Kluba odbornika SNSD.

U prioritetima su i izgradnja nove pijace, uređenje prostora stare pijace, izgradnja garaže vatrogasima, izgradnja mostova u Fojnici, asfaltni radovi u pojedinim selima, kao i izgradnja dječijeg parka.

„Nacrtom budžeta planirana su sredstva za investicije. One iznose vlastita sredstva oko 30 procenata od onog što Termoelektrana izdvaja za rentu i dio kredita koji će se prenijeti iz ove godine. Ove godine je potpisan ugovor 1.150.000,00 KM za kredit, dio sredstava oko 412.000 KM je iskorišten, a ostalo, ako ne bude iskorišteno do nove godine, prenijeće se u drugu. Tu je uključena izgradnja pijace, vatrogasnog doma i vrtića“, rekao je Boljanović.

Prema riječima Boljanovića, treba odrediti prioritete. Kada bude napravljen plan investicija radiće se po prioritetima i ukoliko ne bude dovoljno sredstava biće razmotreni i drugi načini za traženje izvora za finansiranje.

„Za dječije igralište i uređenje parka imamo od prošle planirana sredstva od šuma u iznosu od oko 30.000 maraka. Ništa nije potrošeno i sredstva su na računu. Prenijećemo ih u narednu godinu i vršićemo investiranje iz tih izvora“, istakao je Boljanović.

Predsjednik sindikalne organizacije zaposlenih lokalne samouprave opštine Gacko, Lazar Okiljević, postavio je pitanje u vezi sredstava za tople obroke zaposlenih, s obzirom da su  u nacrtu budžeta za 2022. godinu planirana samo tri topla obroka.

Boljanović je podsjetio da su rashodi za lična primanja planirani u iznosu 5.260.000 maraka i da se radi o smanjenju u odnosu na prethodnu godinu.

„Što se tiče plata, planirano je da se isplati 12 plata, regres i tri topla obroka. To se sada moglo uključiti u ova sredstva što imamo na raspolaganju. Ukoliko se situacija tokom godine popravi povećaćemo izdvajanja za topli obrok“, pojasnio je Boljanović.

Podsjećamo, Nacrt budžeta opštine Gacko za 2022. godinu planiran je u iznosu od 12.624.000 KM. Nacrtom budžeta planirani su ukupni budžetski prihodi u iznosu od 11.408.500 KM. Poreski prihodi planirani su u iznosu od 5.470.500 KM, odnosno 13,48% više u odnosu na prethodnu godinu.

Neporeski prihodi planirani su u ukupnom iznosu 6.628.000 KM ili 17,19% manje u odnosu na budžet 2021. godinu. Najznačajniji neporeski prihodi su prihodi od koncesione naknade za korišćenje elektroenergetskih objekata i planirana je u iznosu od 4.890.000 KM. Prihodi po ovom osnovu su planirani na osnovu Plana proizvodnje električne energije Rudnika i Termoelektrane Gacko za 2022. godinu.

Ukupno planirana budžetska sredstva u iznosu od 12.624.000 KM Nacrtom budžeta opštine Gacko za 2022. godinu planirana su realno i u potpunosti usaglašena sa ukupnim rashodima i izdacima. Kod planiranja budžetskih sredstava vodilo se računa o stvarnim potrebama budžetskih korisnika i realno raspoloživim sredstvima.

 

Podijelite vijest