Закључена дводневна Јавна расправа о Нацрту буџета општине Гацко за 2022. годину

Кабинет начелника општине Гацко у сарадњи са Одјељењем за привреду, финансије и друштвене дјелатности, закључио је дводневну Јавну расправу о Нацрту буџета општине Гацко за 2022. годину.

Сва питања, приједлози и захтјеви учесника Јавне расправе биће узети у разматрање, рекао је  в.д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Миливоје Бољановић.

Јавној расправи присуствовали су представници јавних предузећа, удружења и организација који се финансирају из буџета Општине, али и представници политичких партија.

Како је објаснио в.д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Миливоје Бољановић, Нацртом буџета општине Гацко за 2022. годину планиран је оквир средстава за инвестиције, а паралелно ће се радити план инвестиција.

Изградња градске куће, пројекат видео надзора градске зоне, зграда за младе брачне парове, уређење околине нове дворане и прилаза старој дворани, реконструкција секундарне водоводне мреже, пројекат анализе водоснабдијевања, реконструкција тротоара од центра града до предузећа “Комус”, неки су од приједлога Клуба одборника СНСД.

У приоритетима су и изградња нове пијаце, уређење простора старе пијаце, изградња гараже ватрогасима, изградња мостова у Фојници, асфалтни радови у појединим селима, као и изградња дјечијег парка.

„Нацртом буџета планирана су средства за инвестиције. Оне износе властита средства око 30 процената од оног што Термоелектрана издваја за ренту и дио кредита који ће се пренијети из ове године. Ове године је потписан уговор 1.150.000,00 КМ за кредит, дио средстава око 412.000 КМ је искориштен, а остало, ако не буде искориштено до нове године, пренијеће се у другу. Ту је укључена изградња пијаце, ватрогасног дома и вртића“, рекао је Бољановић.

Према ријечима Бољановића, треба одредити приоритете. Када буде направљен план инвестиција радиће се по приоритетима и уколико не буде довољно средстава биће размотрени и други начини за тражење извора за финансирање.

„За дјечије игралиште и уређење парка имамо од прошле планирана средства од шума у износу од око 30.000 марака. Ништа није потрошено и средства су на рачуну. Пренијећемо их у наредну годину и вршићемо инвестирање из тих извора“, истакао је Бољановић.

Предсједник синдикалне организације запослених локалне самоуправе општине Гацко, Лазар Окиљевић, поставио је питање у вези средстава за топле оброке запослених, с обзиром да су  у нацрту буџета за 2022. годину планирана само три топла оброка.

Бољановић је подсјетио да су расходи за лична примања планирани у износу 5.260.000 марака и да се ради о смањењу у односу на претходну годину.

„Што се тиче плата, планирано је да се исплати 12 плата, регрес и три топла оброка. То се сада могло укључити у ова средства што имамо на располагању. Уколико се ситуација током године поправи повећаћемо издвајања за топли оброк“, појаснио је Бољановић.

Подсјећамо, Нацрт буџета општине Гацко за 2022. годину планиран је у износу од 12.624.000 КМ. Нацртом буџета планирани су укупни буџетски приходи у износу од 11.408.500 КМ. Порески приходи планирани су у износу од 5.470.500 КМ, односно 13,48% више у односу на претходну годину.

Непорески приходи планирани су у укупном износу 6.628.000 КМ или 17,19% мање у односу на буџет 2021. годину. Најзначајнији непорески приходи су приходи од концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката и планирана је у износу од 4.890.000 КМ. Приходи по овом основу су планирани на основу Плана производње електричне енергије Рудника и Термоелектране Гацко за 2022. годину.

Укупно планирана буџетска средства у износу од 12.624.000 КМ Нацртом буџета општине Гацко за 2022. годину планирана су реално и у потпуности усаглашена са укупним расходима и издацима. Код планирања буџетских средстава водило се рачуна о стварним потребама буџетских корисника и реално расположивим средствима.

 

Подијелите вијест