Usvojen prijedlog programa rada Skupštine opštine Gacko

Na drugoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Gacko usvojen je prijedlog programa rada Skupštine opštine Gacko za 2021. godinu.

Programom rada Skupština opštine planira redovna zasjedanja, a po ukazanoj potrebi postoji mogućnost zakazivanja i održavanja svečanih, vanrednih i tematskih sjednica Skupštine opštine Gacko.

Predsjednik skupštine opštine Gacko, Rajko Papović istakao je da je program rada skupštine planiran na osnovu realizacije budžeta i na osnovu dosadašnjih zaduženja opštine koja iznose preko 10 miliona, tako da je osnovni zadatak skupštinskog zasjedanja da donese odgovarajući budžet.

„Nadam se da će predloženi budžet biti stabilizirajućeg karaktera i da pokušamo sanirati sve gubitke koji su napravljeni u prethodnim godinama. Potom će biti sanacionog karaktera u lokalnim ustanovama i lokalnim preduzećima koja posluju sa gubitkom da ih dovedemo na pozitivnu nulu. Treća stavka budžeta će biti investicionog karaktera gdje ćemo nastaviti započete investicije koje će dobiti svoju opravdanost. Danas smo formirali anketni odbor koji će utvrditi tačan presjek investicionih ulaganja i investicionih radova koja su u toku“, rekao je Papović.

Prema riječima Papovića, redovan rad skupštine će se planirati i svakih 30 dana bi trebali održati po jedno skupštinsko zasjedanje.

U programu rada skupštine, tokom godine, odbornici će pratiti rad kabineta načelnika, a sve sjednice će biti izvještajnog karaktera.

Podijelite vijest