Usvojen Prednacrt Regulacionog plana RiTE i Kanal

Juče je u sali SO-e Gacko izvršena prezentacija Prednacrta izmjena Regulacionog plana RITE Gacko i dijela Regulacionog plana Kanal. Nosilac izrade plana je „Put inženjering“ iz Trebinja. Prednacrt plana je usvojen i plan ide u dalju proceduru na izradu Nacrta plana.

Prezentovan je i plan zaštite zagađenja vazduha iz rudarskih kopova sa deponije pepela.

„Biće održana jedna stručna rasprava gdje će svi detalji pojedinačno da se objasne. Sve sugestije i primjedbe će se razmotriti kako bi došli u fazu stavljanja nacrta plana na javni uvid koji će biti mjesec dana izložen za građane,  a zatim plan ide na skupštinu na usvajanje“ rekao nam je Aleksa Zelenović, načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu.

Prema riječima Zelenovića, sa ovim planom se stvaraju uslovi za eksproprijaciju dijelova kanala gdje će moći da se formiraju zaštitne zelene površine, a u saradnji sa nadležnim institucijama nastojaće se zaštititi građani od uticaja prašine iz rudnika.

Podijelite vijest