Slava opštine Gacko i hrama Svete Trojice – Trojičindan, 20. jun 2021. godine