Usvojen Nacrt budžeta opštine Gacko za 2021. godinu

Načelnik opštine Gacko, dr Ognjen Milinković, prije usvajanja Nacrta budžeta za 2021. godinu, rekao je za medije da je budžet za ovu godinu planiran u nešto većem iznosu nego budžet za 2020. godinu. To se odnosi na neuplaćena sredstva od prošle godine koja će, kako je rekao, sada biti uplaćena. Budžetska sredstva su planirana u nešto većem iznosu i zbog povećanog broja radnika što predstavlja veliko opterećenje.

“Prije konstitutivne sjednice dobili smo šturi izvještaj o dugovanjima opštine i moj tim i ja smo vidjeli da tu nedostaje  dosta podataka. Prema tom izvještaju  dug opštine je bio oko 2 miliona i 400 hiljada konvertibilnih maraka. Međutim, sagledavajući sve obaveze opštine, cifra je sada prešla 10 miliona maraka. To nas obavezuje na štednju po svim osnovima. Novac iz budžeta za 2020. je potrošen u do 1. novembra. Rebalans nije urađen, ali zbog obaveza prema zaposlenima platu za novembar smo isplatili. Problem će biti isplata decembarske plata. Ne možemo da izlazimo iz zakonskih okvira i vidjećemo kako i na koji način sa prilivom sredstava da obezbijedimo platu. Plata za januar će biti isplaćena u februaru”, istakao je Milinković.

Tokom jučerašnjeg zasjedanja, Nacrt budžeta opštine Gacko za 2021. godinu koji je planiran u iznosu od 12.623.828 KM, usvojen je glasovima skupštinske većine.

Uvodno obrazloženje o dokumentu dao je v.d. načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Opštine Gacko, Milivoje Boljanović. Odmah na početku sve je upoznao sa teškoćama oko izrade nacrta, te ukazao na problem isplate ličnih primanja za decembar mjesec.

 „Imamo značajnih problema oko izrade nacrta budžeta, ali nastojimo da izađemo u susret radnicima. Stručni tim odjeljenja za finansije uz konsultacije sa načelnikom i saradnicima, uradio je ovaj dokument. Prilikom izrade budžeta uzeto je u obzir stvarno stanje, broj zaposlenih, potpisani ugovori, preuzete obaveze iz ranijeg perioda i svih onih koji primaju plate iz budžeta. U obzir su uzete i skupštinske odluke koje su trenutno na snazi. Nacrt budžeta dostavljen je Ministarstvu finansija koje je dalo svoje mišljenje i preporuke, po kojima je pojedine budžetske stavke potrebno korigovati, dok je za neke budžetske stavke potrebno izvršiti dodatnu analizu.

„Nacrtom budžeta opštine Gacko za 2021. godinu planirani su ukupni budžetski prihodi u iznosu od 12.048.000 KM što je za 14% više u odnosu na budžet iz prethodne godine. Poreski prihodi planirani su u iznosu 4.860.500 KM, i uvećani su za 3 % u odnosu na prethodnu godinu. Ovo povećanje se odnosi na pozicije poreza na lična primanja i poreza na imovinu, koji nisu usaglašeni sa Ministarstvom finansija. Dalo je primjedbu i mi ćemo ovdje za jedan iznos korigovati“, naveo je Boljanović.

Koncesiona naknada planirana je u iznosu od 6.916.000 KM. To su neplaćeni porezi, istakao je načelnik za finansije, odnosno koncesiona naknada iz 2020. godine. Pojasnio je da je dio je već naplaćen u januaru, te da je još ostala decembarska koncesiona naknada koja nije naplaćena.

„Ovdje ima i jedna greška, obračunato je 50 hiljada više i to ćemo smanjiti, budući da je naplaćena 31.12. 2020. godine“, rekao je Boljanović.

Ukupni budžetski rashodi planirani su u iznosu od 9.803.000 KM. Primanja zaposlenih uzeta su na bazi sadašnjeg stanja i potpisanih ugovora i procijenjeno je da će iznositi 5.402.000 KM.

„Imamo primjedbu Ministarstva finansija da se ovaj iznos smanji. Prilikom obračuna ovih troškova, odnosno rashoda primanja zaposlenih, čak je i ovdje prikazan neki manji iznos nego što će on stvarno biti. Usmeno su nas obavijestili da bi trebali izbaciti regres, ali mi ćemo vidjeti. Vjerovatno da ćemo tako i uraditi, pa ako se steknu uslovi prilikom rebalansa budžeta onda ćemo planirati i njegovu isplatu“, kazao je Boljanović.

Novi problem koji smo imali su i primanja za novembar i decembar, u iznosu od oko 621.000 KM, rekao je Boljanović, na šta je reagovalo Ministarstvo.

„I ovdje takođe imamo primjedbu Ministarstva. Dakle, to su bile dvije plate za ova dva mjeseca. Pokušali smo da ih ubacimo kao rashode iz ranijih godina, koji bi ušli u budžet i isplatili se iz budžetskih prihoda 2021. godine. Međutim, Ministarstvo nas je obavijestilo da Fiskalni savjet mora dati svoje mišljenje. Obavili smo razgovor sa njima, nakon čega su nam kazali da nam neće dati pozitivno mišljenje. Prijedlog naš bi bio da se ova primanja prebace u rashode 2020. godine. Dakle, biće prekoračenje budžeta. Novembarsku platu smo već isplatili, a decembarsku ćemo da uvrstimo u planu otplata starih obaveza“, pojasnio je Boljanović.

U vezi sa svim navedenim, Skupština je donijela nekoliko zaključaka koje prate ovaj dokument, a koja se tiču načina obračuna i knjiženja rashoda za zaostala lična primanja zaposlenih iz 2020. godine, donošenje novih odluka i zaključaka u vezi sa započetim a nerealizovanim kapitalnim projektima, te obustava isplate sredstava iz tekućih grantova do utvrđivanja validnih kriterijuma za raspodjelu tih sredstava, a za kapitalne grantove da se uradi program koji će skupština usvojiti.

U skladu za raspoloživim okvirom, grantovi su planirani u iznosu od 953 hiljade 850 maraka i za 13% su manji u odnosu na prethodnu godinu.

Boljanović je naglasio da je neophodno praviti plan otplate starih obaveza koji iznosi 6 miliona i 500 hiljada maraka (kratkoročne obaveze), kroz uštede na svim pozicijama – smanjenje i opravdano investiranje, reprogramiranje kratkoročnih obaveza prema dobavljačima, otpisom nekih obaveza i novo kreditno zaduženje koje bi se koristilo za otplatu starih dugova.

Zaključio je da potrošnju sredstava budžeta u 2021. godini mora da karakteriše stroga finansijska disciplina, restriktivna troškovna politika, ulaganje u opravdane investicije kao i javno i transparentno trošenje finansijskih sredstava.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Gacko najavljena je za 25. i 26. februar, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Podijelite vijest