Усвојен Нацрт буџета општине Гацко за 2021. годину

Начелник општине Гацко, др Огњен Милинковић, прије усвајања Нацрта буџета за 2021. годину, рекао је за медије да је буџет за ову годину планиран у нешто већем износу него буџет за 2020. годину. То се односи на неуплаћена средства од прошле године која ће, како је рекао, сада бити уплаћена. Буџетска средства су планирана у нешто већем износу и због повећаног броја радника што представља велико оптерећење.

“Прије конститутивне сједнице добили смо штури извјештај о дуговањима општине и мој тим и ја смо видјели да ту недостаје  доста података. Према том извјештају  дуг општине је био око 2 милиона и 400 хиљада конвертибилних марака. Међутим, сагледавајући све обавезе општине, цифра је сада прешла 10 милиона марака. То нас обавезује на штедњу по свим основима. Новац из буџета за 2020. је потрошен у до 1. новембра. Ребаланс није урађен, али због обавеза према запосленима плату за новембар смо исплатили. Проблем ће бити исплата децембарске плата. Не можемо да излазимо из законских оквира и видјећемо како и на који начин са приливом средстава да обезбиједимо плату. Плата за јануар ће бити исплаћена у фебруару”, истакао је Милинковић.

Током јучерашњег засједања, Нацрт буџета општине Гацко за 2021. годину који је планиран у износу од 12.623.828 КМ, усвојен је гласовима скупштинске већине.

Уводно образложење о документу дао је в.д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Општине Гацко, Миливоје Бољановић. Одмах на почетку све је упознао са тешкоћама око израде нацрта, те указао на проблем исплате личних примања за децембар мјесец.

 „Имамо значајних проблема око израде нацрта буџета, али настојимо да изађемо у сусрет радницима. Стручни тим одјељења за финансије уз консултације са начелником и сарадницима, урадио је овај документ. Приликом израде буџета узето је у обзир стварно стање, број запослених, потписани уговори, преузете обавезе из ранијег периода и свих оних који примају плате из буџета. У обзир су узете и скупштинске одлуке које су тренутно на снази. Нацрт буџета достављен је Министарству финансија које је дало своје мишљење и препоруке, по којима је поједине буџетске ставке потребно кориговати, док је за неке буџетске ставке потребно извршити додатну анализу.

„Нацртом буџета општине Гацко за 2021. годину планирани су укупни буџетски приходи у износу од 12.048.000 КМ што је за 14% више у односу на буџет из претходне године. Порески приходи планирани су у износу 4.860.500 КМ, и увећани су за 3 % у односу на претходну годину. Ово повећање се односи на позиције пореза на лична примања и пореза на имовину, који нису усаглашени са Министарством финансија. Дало је примједбу и ми ћемо овдје за један износ кориговати“, навео је Бољановић.

Концесиона накнада планирана је у износу од 6.916.000 КМ. То су неплаћени порези, истакао је начелник за финансије, односно концесиона накнада из 2020. године. Појаснио је да је дио је већ наплаћен у јануару, те да је још остала децембарска концесиона накнада која није наплаћена.

„Овдје има и једна грешка, обрачунато је 50 хиљада више и то ћемо смањити, будући да је наплаћена 31.12. 2020. године“, рекао је Бољановић.

Укупни буџетски расходи планирани су у износу од 9.803.000 КМ. Примања запослених узета су на бази садашњег стања и потписаних уговора и процијењено је да ће износити 5.402.000 КМ.

„Имамо примједбу Министарства финансија да се овај износ смањи. Приликом обрачуна ових трошкова, односно расхода примања запослених, чак је и овдје приказан неки мањи износ него што ће он стварно бити. Усмено су нас обавијестили да би требали избацити регрес, али ми ћемо видјети. Вјероватно да ћемо тако и урадити, па ако се стекну услови приликом ребаланса буџета онда ћемо планирати и његову исплату“, казао је Бољановић.

Нови проблем који смо имали су и примања за новембар и децембар, у износу од око 621.000 КМ, рекао је Бољановић, на шта је реаговало Министарство.

„И овдје такође имамо примједбу Министарства. Дакле, то су биле двије плате за ова два мјесеца. Покушали смо да их убацимo као расходе из ранијих година, који би ушли у буџет и исплатили се из буџетских прихода 2021. године. Међутим, Министарство нас је обавијестило да Фискални савјет мора дати своје мишљење. Обавили смо разговор са њима, након чега су нам казали да нам неће дати позитивно мишљење. Приједлог наш би био да се ова примања пребаце у расходе 2020. године. Дакле, биће прекорачење буџета. Новембарску плату смо већ исплатили, а децембарску ћемо да уврстимо у плану отплата старих обавеза“, појаснио је Бољановић.

У вези са свим наведеним, Скупштина је донијела неколико закључака које прате овај документ, а која се тичу начина обрачуна и књижења расхода за заостала лична примања запослених из 2020. године, доношење нових одлука и закључака у вези са започетим а нереализованим капиталним пројектима, те обустава исплате средстава из текућих грантова до утврђивања валидних критеријума за расподјелу тих средстава, а за капиталне грантове да се уради програм који ће скупштина усвојити.

У складу за расположивим оквиром, грантови су планирани у износу од 953 хиљаде 850 марака и за 13% су мањи у односу на претходну годину.

Бољановић је нагласио да је неопходно правити план отплате старих обавеза који износи 6 милиона и 500 хиљада марака (краткорочне обавезе), кроз уштеде на свим позицијама – смањење и оправдано инвестирање, репрограмирање краткорочних обавеза према добављачима, отписом неких обавеза и ново кредитно задужење које би се користило за отплату старих дугова.

Закључио је да потрошњу средстава буџета у 2021. години мора да карактерише строга финансијска дисциплина, рестриктивна трошковна политика, улагање у оправдане инвестиције као и јавно и транспарентно трошење финансијских средстава.

Јавна расправа о Нацрту буџета општине Гацко најављена је за 25. и 26. фебруар, о чему ће јавност бити благовремено обавијештена.

Подијелите вијест