Uputstvo o načinu i elementima izrade budžeta za 2023. godinu

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Gacko u skladu sa odredbama člana 29. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), obavještava sve budžetske korisnike da su počele aktivnosti na izradi Budžeta opštine Gacko za 2023. godinu.

U ovu proceduru budžetski korisnici se uključuju podnošenjem svojih zahtjeva. Prijedlog zahtjeva potrebno je sačiniti na osnovu Uputstva za pripremu budžeta opštine Gacko za 2023. godinu, kako je predviđeno članom 30, a u skladu sa članom 25. pomenutog Zakona, a koji se nalazi u prilogu ispod.

Podnosioci zahtjeva su budžetski korisnici koji se finansiraju iz budžeta (član 2. tačka 3. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske).

U cilju izrade Nacrta budžeta opštine Gacko, svi budžetski korisnici  su dužni da, primjenom člana 28, a u skladu sa članom 25. pomenutog Zakona, sačine svoj budžetski zahtjev za budžetske izdatke i zahtjev za dodatna sredstva za budžetske izdatke čije finansiranje ne može da se uskladi sa ograničenjima sadržanim u instrukcijama Ministarstva (prijedlog finansijskog plana) za narednu godinu i dostave Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti do 15.09.2022. godine.

Budžetski zahtjev korisnika, koji posluje kao samostalni pravni subjekt, treba prethodno da bude odobren od strane nadležnog organa, u skladu sa njegovim Statutom.

Ovjereni budžetski zahtjevi se dostavljaju Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti i elektronski na mail: nacogac@teol.net i sogacrac@teol.net.

Uputstvo sa prilozima možete preuzeti na sledećim linkovima:

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 059/472-423. Kontakt osobe: Danijela Crnogorac, Borka Bejat i Milivoje Boljanović.

Podijelite vijest