Упутство о начину и елементима израде буџета за 2023. годину

Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности општине Гацко у складу са одредбама члана 29. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), обавјештава све буџетске кориснике да су почеле активности на изради Буџета општине Гацко за 2023. годину.

У ову процедуру буџетски корисници се укључују подношењем својих захтјева. Приједлог захтјева потребно је сачинити на основу Упутства за припрему буџета општине Гацко за 2023. годину, како је предвиђено чланом 30, а у складу са чланом 25. поменутог Закона, а који се налази у прилогу испод.

Подносиоци захтјева су буџетски корисници који се финансирају из буџета (члан 2. тачка 3. Закона о буџетском систему Републике Српске).

У циљу израде Нацрта буџета општине Гацко, сви буџетски корисници  су дужни да, примјеном члана 28, а у складу са чланом 25. поменутог Закона, сачине свој буџетски захтјев за буџетске издатке и захтјев за додатна средства за буџетске издатке чије финансирање не може да се усклади са ограничењима садржаним у инструкцијама Министарства (приједлог финансијског плана) за наредну годину и доставе Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности до 15.09.2022. године.

Буџетски захтјев корисника, који послује као самостални правни субјект, треба претходно да буде одобрен од стране надлежног органа, у складу са његовим Статутом.

Овјерени буџетски захтјеви се достављају Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности и електронски на mail: nacogac@teol.net и sogacrac@teol.net.

Упутство са прилозима можете преузети на следећим линковима:

За све додатне информације можете се обратити на телефон 059/472-423. Kонтакт особe: Данијела Црногорац, Борка Бејат и Миливоје Бољановић.

Подијелите вијест