U četvrtak radionica “Mehanizmi za transparentnu dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva”

Radionica o temi „Mehanizmi za transparentnu dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva iz opštinskih i gradskih budžeta – LOD metodologija i njena primjena“ biće organizovana u četvrtak, 23. juna, u 13.00 časova, u sali Skupštine opštine Gacko.

Radionicu organizuje Savez opština i gradova Republike Srpske, u saradnji sa Razvojnim programom ujedinjenih nacija (UNDP), a u okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – „ReLOaD2“.

Opštinski službenici koji rade na poslovima saradnje sa civilnim društvom i predstavnicima organizacija civilnog društva, iz lokalne samouprave, imaće priliku da obogate svoja znanja i vještine u vezi sa principima LOD metodologije, kao i da nauče njenu primjenu i prepoznavanje prednosti transparentnog finansiranja organizacija civilnog društva iz opštinskog budžeta.

Program je osmišljen tako da će učesnici, uz kombinaciju teorijskog izlaganja i prezentacije i praktičnog pristupa, dobiti odgovore u vezi sa ulogom OCD u razvojnim procesima na lokalnom nivou i prednostima transparentne dodjele javnih sredstava u skladu sa LOD metodologijom.

Pozivamo zainteresovane predstavnike civilnog društva (nevladinih organizacija) da prisustvuju radionici i bliže se upoznaju sa principima i metodama ovog programa. 

Podijelite vijest