Sistematska deratizacija na području opštine Gacko

Načelnik opštine Gacko donosi naredbu o sistematskoj deratizaciji na području opštine Gacko u cilju zaštite stanovništva od pojave širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari.

Sistematska deratizacija vršiće se na području opštine Gacko od 15. 06. do 25. 06. 2015. godine.

  • Sistematska deratizacija izvršiće se u sljedećim objektima: individualnim domaćinstvima, stambenim, komunalnim, vjerskim i sportskim objektima, objektima zanatsko-preduzetničke djelatnosti iz oblasti trgovine, ugostiteljstva i zanatstva, objektima državnih i privatnih preduzeća, zdravstvenim, predškolskim i školskim ustanovama i izbjegličkom naselju.
  • Sistematsku deratizaciju će izvršiti Preduzeće za proizvodnju i sanitarnu zaštitu „SANITACIJA“ d.o.o. Zvornik.
  • Troškove sistematske deratizacije snose državna i privatna preduzeća, vlasnici privatnih-preduzetničkih objekata, a troškove deratizacije stambenih zgrada, komunalnih objekata, predškolskih i školskih ustanova, vjerskih objekata i izbjegličkih centara snosi opština Gacko.
  • Svi građani, organizacije, preduzeća i ustanove dužni su omogućiti nesmetano izvođenje radova na obaveznoj deratizaciji, u protivnom snosiće kaznene mjere predviđene odredbama člana 60. stav 1. tačka 5. i člana 61. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. U tom periodu svi ugovori koje pravna i fizička lica imaju sa nekim drugim davaocima usluga, stavljaju se u stanje mirovanja u vrijeme izvođenja sistematske deratizacije.
  • Nadzor nad izvođenjem sistematske deratizacije na području opštine Gacko, kao i praćenje akcije vršiće Komunalna policija i veterinarski inspektor, a nezadovoljne stranke mogu se obratiti na telefon broj 472-435 i 472-436.
  • Ova Naredba će se objaviti na svim javnim mjestima opštine Gacko (preduzećima, ustanovama, mjesnim zajednicama i dr.)

 

 

Podijelite vijest