Систематска дератизација на подручју општине Гацко

Начелник општине Гацко доноси наредбу о систематској дератизацији на подручју општине Гацко у циљу заштите становништва од појаве ширења заразних болести које преносе глодари.

Систематска дератизација вршиће се на подручју општине Гацко од 15. 06. до 25. 06. 2015. године.

  • Систематска дератизација извршиће се у сљедећим објектима: индивидуалним домаћинствима, стамбеним, комуналним, вјерским и спортским објектима, објектима занатско-предузетничке дјелатности из области трговине, угоститељства и занатства, објектима државних и приватних предузећа, здравственим, предшколским и школским установама и избјегличком насељу.
  • Систематску дератизацију ће извршити Предузеће за производњу и санитарну заштиту „САНИТАЦИЈА“ д.о.о. Зворник.
  • Трошкове систематске дератизације сносе државна и приватна предузећа, власници приватних-предузетничких објеката, а трошкове дератизације стамбених зграда, комуналних објеката, предшколских и школских установа, вјерских објеката и избјегличких центара сноси општина Гацко.
  • Сви грађани, организације, предузећа и установе дужни су омогућити несметано извођење радова на обавезној дератизацији, у противном сносиће казнене мјере предвиђене одредбама члана 60. став 1. тачка 5. и члана 61. став 1. тачка 6. Закона о заштити становништва од заразних болести. У том периоду сви уговори које правна и физичка лица имају са неким другим даваоцима услуга, стављају се у стање мировања у вријеме извођења систематске дератизације.
  • Надзор над извођењем систематске дератизације на подручју општине Гацко, као и праћење акције вршиће Комунална полиција и ветеринарски инспектор, а незадовољне странке могу се обратити на телефон број 472-435 и 472-436.
  • Ова Наредба ће се објавити на свим јавним мјестима општине Гацко (предузећима, установама, мјесним заједницама и др.)

 

 

Подијелите вијест