ReLOaD2: Javna rasprava odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva za 2023. godinu

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva (OCD) sa područja Gacka da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva za 2023. godinu, a u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU) a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javna rasprava će se održati u prostorijama opštinske uprave, Solunskih dobrovoljaca br. 2, Opština Gacko, u četvrtak 13.4.2023. godine sa početkom u 11:00 sati sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

 • Diskusija prijedloga oblasti predstojećeg Javnog poziva za Opštinu Gacko u ReLOaD2 projektu za 2023. godinu;
 • Tekuća pitanja o predloženim prioritetnim oblastima:
 1. SOCIJALNA POLITIKA
  1.1 Projekti koji povećavaju socijalnu inkluziju osoba sa poteškoćama u razvoju;
  1.2 Projekti koji rade na unapređenju kvaliteta života lica sa invaliditetom;
  1.3 Projekti koji podstiču unapređenje znanja i vještina na tržištu rada, naročito za kategorije stanovništva koje se teško zapošljavaju, s posebnim akcentom na žene;
  1.4 Projekti koji podstiču nove usluge za stara lica i socijalno ranjive kategorije stanovništva;
 2. KULTURA
  2.1 Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture, umjetnosti, kulturno-umjetničkog amaterizma i volonterizma;
  2.2 Projekti koji doprinose podsticanju kulturnog i kreativnog stvaralaštva mladih;
 3. SPORT
  3.1 Podrška projektima koji na inovativan način podstiču razvoj sportskih sadržaja za djecu i mlade;
  3.2 Projekti koji afirmišu amaterski sport sa akcentom na osobe iz socijalno-isključenih kategorija stanovništva;
 4. MLADI
  4.1 Unapređenje zdravih stilova života i aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena;
  4.2 Podrška projektima koji podstiču omladinski aktivizam i odgovaraju na potrebe mladih, nudeći nove i inovativne sadržaje za mlade;
 5. RURALNI RAZVOJ
  5.1 Projekti koji pomažu unapređenje kvaliteta života u ruralnim sredinama kroz unapređenje znanja i vještina stanovništva u ruralnim sredinama sa fokusom na tipične proizvode ovog kraja;
 6. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
  6.1 Projekti koji promovišu zaštitu životne sredine i zaštitu okoline uz građanski volonterizam i aktivizam;
  6.2 Projekti koji doprinose stvaranju edukativno-rekreativnih sadržaja iz oblasti zaštite životne sredine za cjelokupno stanovništvo.
Podijelite vijest