РеЛОаД2: Јавна расправа одабира приоритетних области Јавног позива за 2023. годину

Позивају се све организације цивилног друштва (ОЦД) са подручја Гацка да присуствују Јавној расправи одабира приоритетних области Јавног позива за 2023. годину, а у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2) којег финансира Европска унија (ЕУ) а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП).

Јавна расправа ће се одржати у просторијама општинске управе, Солунских добровољаца бр. 2, Општина Гацко, у четвртак 13.4.2023. године са почетком у 11:00 сати са сљедећим тачкама дневног реда:

 • Дискусија приједлога области предстојећег Јавног позива за Општину Гацко у РеЛОаД2 пројекту за 2023. годину;
 • Текућа питања о предложеним приоритетним областима:
 1. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
  1.1 Пројекти који повећавају социјалну инклузију особа са потешкоћама у развоју;
  1.2 Пројекти који раде на унапређењу квалитета живота лица са инвалидитетом;
  1.3 Пројекти који подстичу унапређење знања и вјештина на тржишту рада, нарочито за категорије становништва које се тешко запошљавају, с посебним акцентом на жене;
  1.4 Пројекти који подстичу нове услуге за стара лица и социјално рањиве категорије становништва;
 2. КУЛТУРА
  2.1 Побољшање квалитета и доступности културних садржаја за све категорије становништва кроз промоцију различитих видова културе, умјетности, културно-умјетничког аматеризма и волонтеризма;
  2.2 Пројекти који доприносе подстицању културног и креативног стваралаштва младих;
 3. СПОРТ
  3.1 Подршка пројектима који на иновативан начин подстичу развој спортских садржаја за дјецу и младе;
  3.2 Пројекти који афирмишу аматерски спорт са акцентом на особе из социјално-искључених категорија становништва;
 4. МЛАДИ
  4.1 Унапређење здравих стилова живота и активности за квалитетно провођење слободног времена;
  4.2 Подршка пројектима који подстичу омладински активизам и одговарају на потребе младих, нудећи нове и иновативне садржаје за младе;
 5. РУРАЛНИ РАЗВОЈ
  5.1 Пројекти који помажу унапређење квалитета живота у руралним срединама кроз унапређење знања и вјештина становништва у руралним срединама са фокусом на типичне производе овог краја;
 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  6.1 Пројекти који промовишу заштиту животне средине и заштиту околине уз грађански волонтеризам и активизам;
  6.2 Пројекти који доприносе стварању едукативно-рекреативних садржаја из области заштите животне средине за цјелокупно становништво.
Подијелите вијест