Radovi na izgradnji sportske dvorane u Gacku teku planiranom dinamikom

Zamjenik načelnika opštine Gacko, Radoica Antunović i načelnik Odjeljenja za prostorno  planiranje i civilnu zaštitu, Aleksa Zelenović, danas  su obišli radove na izgradnji sportske dvorane u Gacku.

Nakon kraće pauze, radovi su nastavljeni i završen je konstruktivni dio koji podrazumijeva sve montažne, betonske i armirano betonske radove, uključujući i zemljane radove.

Prema riječima zamjenika načelnika, Radoice Antunovića, Opština Gacko dosta ulaže u sportske klubove i sportska dvorana je Gacku nedostajala za uspješan razvoj sporta.

„Naši klubovi su dostigli nivo učešća u evropskim kupovima i da ne bi morali svoje utakmice igrati van Gacka donesena je odluka da se pristupi izgradnji dvorane koja će zadovoljavati sve uslove kako za treninge, tako i za utakmice u domaćem i međunarodnom takmičenju“, istakao je Antunović.

Projektovan je i dio dvorane za borilačke sportove koji su u Gacku dosta razvijeni. Visina i gabariti su predviđeni da zadovoljavaju međunarodne standarde, a kapacitet dvorane je oko 760 sjedećih mjesta.

Načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Aleksa Zelenović, istakao je da su radovima na ovom objektu prethodili pripremni radovi vezani za izmiještanje instalacija uz obezbjeđenje industrijskog cjevovoda i svih bitnih instalacija koje se izvode prema projektu, saglasnostima i prema projektu okolnog uređenja.

„Trebalo je obraditi kompletan plato počevši od skidanja humusa, do nasipanja i projektovanja zone. To je precizno urađeno tako da sada imamo urađeno okolno uređenje na nivou pred pripremu za asfalt. Ovde su urađeni svi konstruktivni radovi od temelja, temeljnih greda, stubova kao glavnih vertikalnih nosača koji imaju visinu više od 9 metara, glavnih krovnih nosača rađenih u komadu i segmentno, koji su armirano betonski, prednapregnuti. Svi montažni radovi urađeni su u roku i kvalitetno i s tim smo jako zadovoljni“, zaključio je Zelenović.

Vidoje Davidović, rukovodilac gradilišta, potvrdio je da radovi teku predviđenom dinamikom i prema propisima. U narednom periodu slijedi izrada čelične potkonstrukcije i zatvaranje objekata sa panelima, zatvaranje stolarije i fini radovi na objektu.

Izgradnja sportske dvorane počela je krajem 2019. godine. Izvođač radova je konzorcijum „Antikorozija“ d.o.o. Gacko i „Širbegović inženjering“ d.o.o. Gračanica.  Vrijednost radova koje finansira opština Gacko je oko 3 milona maraka.

 

Podijelite vijest