Projekat ReLOaD2: Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na Informativnom sastanku

U okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2“ ( ReLOaD2 ), Opština Gacko poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) koje su registrovane i djeluju na teritoriji opštine, da prisustvuju Informativnom sastanku i upoznaju se sa planom aktivnosti u vezi sa dodjelom budžetskih sredstava i apliciranjem na aktuelni (ReLOaD2) projekat.

Sastanak će se održati u ponedeljak, 29. novembra, sa početkom u 11 časova u sali Skupštine opštine.

Na sastanku će biti pojašnjene sledeće teme, kao smjernice za dalji rad OCD:

  1. Uloga OCD /NVO u razvojnim procesima na lokalnom nivou,
  2. Upoznavanje sa LOD metodologijom i transparentnom dodjelom javnih sredstava OCD,
  3. Prezentacija ReLOaD2 projekta,
  4. Usklađivanje svih akata OCD koji će biti neophodni (eliminatorni) za dodjelu sredstava i projektne aktivnosti,
  5. Rokovi za provođenje neophodnih aktivnosti.

S obzirom na važnost sastanka i skraćene vremenske okvire aktivnosti, prisustvo zvaničnih predstavnika svih OCD je obavezujuće (OCD iz oblasti sporta, kulture, obrazovanja, poljoprivrede, ekologije, turizma, boračke organizacije, humanitarne organizacije, udruženja mladih i sl.).

Podsjećamo, Opština Gacko jedna je od trinaest lokalnih zajednica u BiH koja je odabrana za učešće u ReLOaD2 projektu, koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP.

Prepoznajući potencijal koji OCD posjeduju, na ovaj način Opštinska uprava želi ojačati civilno društvo i aktivno ga uključiti u procese donošenja odluka u našoj zajednici, prilikom rješavanja ključnih problema.

Prijavu i učešće na ReLOaD2 projektu, Opštinska uprava vidi kao priliku da oblast saradnje JLS i OCD reguliše na najbolji mogući način i obostrano zadovoljstvo, podižući kapacitete opštine i naših OCD.

Uzimajući u razmatranje sve navedeno, kao što su Odluka o metodologiji dodjele sredstava za OCD i učešće na ReLOaD2 projektu, potrebno je povući određene korake, održati obuke i pripreme za njihovo provođenje.

Podijelite vijest