Projekat ReLOaD2: Poziv organizacijama civilnog društva na Javnu raspravu

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva (OCD) sa područja opštine Gacko, da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području opštine, a u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javna rasprava će se održati u petak 18. februara, u sali Skupštine Opštine Gacko sa početkom u 11.00 sati, sa sledećim tačkama dnevnog reda:

 • Informacije o ReLOaD2 projektu
 • Diskusija prijedloga oblasti predstojećeg Javnog poziva za Opštinu Gacko u ReLOaD2 projektu za 2022. godinu
 • Tekuća pitanja o predloženim prioritetnim oblastima:
 1. SOCIJALNA POLITIKA
  1.1 Projekti koji pružaju pomoć socijalnoj inkluziji osoba sa poteškoćama u razvoju;
  1.2 Projekti koji rade na unapređenju kvaliteta života lica sa invaliditetom;
  1.3 Projekti koji podstiču unapređenje znanja i vještina na tržištu rada, naročito za kategorije stanovništva koje se teško zapošljavaju, s posebnim akcentom na žene.
 2. KULTURA
  2.1 Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture i umjetnosti;
  2.2 Projekti koji rade na obogaćivanju kulturnih sadržaja za stanovnike.
 3. SPORT
  3.1 Afirmacija i razvoj sportskih sadržaja za djecu i mlade;
  3.2 Afirmacija amaterskog sporta sa akcentom na osobe iz socijalno-isključenih kategorija stanovništva.
 4. MLADI
  4.1 Unapređenje društvenog položaja mladih na tržištu rada kroz unapređenje njihovih znanja i vještina;
  4.2 Razvoj sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.
 5. RURALNI RAZVOJ
  5.1 Projekti koji pomažu unapređenje kvaliteta života u ruralnim sredinama;
  5.2 Projekti koji pomažu unapređenju znanja i vještina stanovništva u ruralnim sredinama;
  5.3 Projekti koji rade na promociji i aktivizmu mladih u ruralnim sredinama.
 6. KOVID-19
  6.1 Unapređenje kvaliteta života socijalno ugroženih kategorija stanovništva u vrijeme KOVIDA-19.
Podijelite vijest