Пројекат РеЛОаД2: Позив организацијама цивилног друштва на Јавну расправу

Позивају се све организације цивилног друштва (ОЦД) са подручја општине Гацко, да присуствују Јавној расправи одабира приоритетних области Јавног позива на подручју општине, а у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2) којег финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП).

Јавна расправа ће се одржати у петак 18. фебруара, у сали Скупштине Општине Гацко са почетком у 11.00 сати, са следећим тачкама дневног реда:

 • Информације о РеЛОаД2 пројекту
 • Дискусија приједлога области предстојећег Јавног позива за Општину Гацко у РеЛОаД2 пројекту за 2022. годину
 • Текућа питања о предложеним приоритетним областима:
 1. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
  1.1 Пројекти који пружају помоћ социјалној инклузији особа са потешкоћама у развоју;
  1.2 Пројекти који раде на унапређењу квалитета живота лица са инвалидитетом;
  1.3 Пројекти који подстичу унапређење знања и вјештина на тржишту рада, нарочито за категорије становништва које се тешко запошљавају, с посебним акцентом на жене.
 2. КУЛТУРА
  2.1 Побољшање квалитета и доступности културних садржаја за све категорије становништва кроз промоцију различитих видова културе и умјетности;
  2.2 Пројекти који раде на обогаћивању културних садржаја за становнике.
 3. СПОРТ
  3.1 Афирмација и развој спортских садржаја за дјецу и младе;
  3.2 Афирмација аматерског спорта са акцентом на особе из социјално-искључених категорија становништва.
 4. МЛАДИ
  4.1 Унапређење друштвеног положаја младих на тржишту рада кроз унапређење њихових знања и вјештина;
  4.2 Развој садржаја за квалитетно провођење слободног времена.
 5. РУРАЛНИ РАЗВОЈ
  5.1 Пројекти који помажу унапређење квалитета живота у руралним срединама;
  5.2 Пројекти који помажу унапређењу знања и вјештина становништва у руралним срединама;
  5.3 Пројекти који раде на промоцији и активизму младих у руралним срединама.
 6. КОВИД-19
  6.1 Унапређење квалитета живота социјално угрожених категорија становништва у вријеме КОВИДА-19.
Подијелите вијест