Projekat ReLOaD2: Održana Javna rasprava sa predstavnicima OCD

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), juče je održana Javna rasprava za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja Gacka, o odabiru prioritetnih oblasti Javnog poziva koji će biti raspisan u martu ove godine.

Teme koje koje su predložene, a o kojima se bliže diskutovalo, kandidovane su iz oblasti socijalne politike, kulture, sporta, mladih, ruralnog razvoja i Kovid 19.

Pored članova projektnog tima, Javnoj raspravi prisustvovalo je 20 predstavnika OCD sa područja opštine.

Načelnik opštine Gacko, dr Ognjen Milinković, još jednom je potvrdio spremnost Opštine na projektni vid upravljanja. Dodao je da je Opština Gacko usvojila i prepoznala ciljeve LOD metodologije, koja je bila dostupna lokalnim zajednicama u prethodnom periodu.

Službenica za upravu na ReLOaD2, Selma Osmanagić Agović, izrazila je zadovoljstvo činjenicom da je opština Gacko jedna od 13 lokalnih zajednica sa kojima će sarađivati tokom trajanja projekta. Prisutne je upoznala o samom ReLOaD2 projektu, njegovim ciljevima, a potom je uslijedila diskusija ali i tekuća pitanja o predloženim prioritetnim oblastima.

„Danas smo održali javnu raspravu kao pripremni sastanak za objavu Javnog poziva, s obzirom da je sami temelj našeg projekta unapređenje procedura za dodjelu sredstava za OCD. Imali smo jednu plodnu diskusiju, gdje smo dali mogućnost organizacijama civilnog društva da učestvuju u kreiranju tematskih oblasti koje će biti sastavni dio javnog poziva. To je naš način da pokušamo kompletan proces objave javnog poziva da učinimo što transparentnijim. To je prilika da OCD jednostavno učestvuju u projektu, daju svoje impute na ove teme koje su našli svoje utemeljenje na strateškim dokumentima opštine Gacko. Ovo je projekat koji se zaista zasniva na transparentnosti i projektnom pristupu, na kvalitetu, i naš cilj je da unaprijedimo OCD da pišu kvalitetne projekte, da povlače što više sredstva kroz naše javne pozive ali i one koje će Opština Gacko objavljivati, ali isto tako i drugi nivoi vlasti i donatori. Jednostavno da učinimo OCD održivim“, kazala je Osmanagić Agović, ističući da Evropska unija u izdašnom iznosu finansira ovaj projekat.

Osmanagić Agović naglasila je važnost lokalnog razvoja, te da je ključno tokom projekta razvijati onu lokalnu zajednicu sa kojom trenutno sarađuju, a to je u ovom slučaju Opština Gacko.

„Koliko bude kvalitetnih projekata toliko mi ćemo ih toliko finansirati, a Opština Gacko sufinansirati. Vrijednost pojedinačnog projekta kreće se od 10 do 70 hiljada maraka, i u toj vrijednosti organizacije mogu aplicirati“, dodala je ona, akcentujući da se projekti koji prođu moraju provoditi na području opštine Gacko.

Nakon provedene javne rasprave, sledeći korak je da se početkom marta objavi Javni poziv za OCD. On će trajati 4 sedmice, tokom koje će se organizovati niz edukativnih sadržaja kao vid pomoći OCD da unaprijede svoje kapacitete u smislu pisanja projekata. Na ovaj način detaljnije će se upoznati sa procedurama i smjernicama projekta, što će im u mnogome olakšati proces pripreme projektnih prijedloga i učinili da njihovi projekti budu što kvalitetniji.

Komisiju koja će birati projekte, činiće dva predstavnika UNDP, dva predstavnika Opštine Gacko i jedan predstavnik OCD, koji će, kako je rečeno, biti odabrani na jedan, isto tako transparentan i participativan način.

Podijelite vijest