Predstavljen novi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS – Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, danas su u sali Skupštine opštine Gacko, poljoprivrednicima predstavili novi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela i Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji za 2024. godinu.

Viši stručni saradnik za ruralni razvoj u Resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Dragan Drvendžija, istakao je da je agrarni budžet za ovu godinu na prošlogodišnjem nivou i iznosi 180 miliona maraka. Za tekuću proizvodnju biće izdvojeno 108.270.000 KM, za podršku dugoročnom razvoju 56.427.770 KM, a za sistemske mjere 15.302.230 KM.

Prema njegovim riječima, postoji dosta načina na koje bi poljoprivrednici mogli dobiti određena novčana sredstva.

„Kada je riječ o Opštini Gacko, povećan je iznos po grlu za junice, a premija za mlijeko je povećana na 28 feninga. Mislim da veliki dio poljoprivrednih proizvođača iz Gacka, podnosi zahtjeve jer imamo oko 250 kooperanata iz Gacka koji su u sistemu otkupa mlijeka i pored toga imamo veliki broj proizvođača koji se bave uzgojem ovaca i koza“, rekao je Drvendžija i dodao da i ona lica koja nisu u sistemu otkupa imaju mogućnost da apliciraju za premiju po grlu, s tim da moraju biti upisani u registar za premiju mlijeka.

Iz Resora za pružanje stručnih usluga podsjetili su da je izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak u poreski sistem Srpske uveden poseban obveznik poreza na dohodak od poljoprivrede – mali poljoprivrednik. Poljoprivrednici su upoznati o uslovima za sticanje tog statusa, načinu popunjavanja zahtjeva za status i o donošenju rješenja o poreskim obaveznicima.

Jedna od novina u ovom dokumentu je da mali poljoprivrednici čiji je ostvareni prihod manji od 12.000 KM, godišnje nisu obavezni da plaćaju porez, dok poljoprivrednici sa prihodom od 12.000 KM do 25.000 KM godišnje plaćaju porez 200 KM na godišnjem nivou. Mali poljoprivrednici koji ostvare prihod od 25.000 KM do 50.000 KM porez na dohodak plaćaju 400 KM na godišnjem nivou.

Podijelite vijest