Poziv za učešće u konsultacijama sa mladima u okviru platforme “Dijalog za mlade”

Pozivaju se mladi starosti od 16 do 30 godina (srednjoškolci/ke, studenti/ce, aktivisti/kinje, volonteri/ke u zajednici), predstavnici/e omladinskih organizacija i organizacija koje se bave pitanjima mladih sa područja opštine Gacko, spremni za jačanje vlastitih kapaciteta i unapređenje kvaliteta života lokalne zajednice, da učestvuju u konsultacijama koje se organizuju u okviru platforme “Dijalog za mlade”, u srijedu, 21. septembra, sa početkom u 12.30 časova u sali Skupštine opštine Gacko.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave putem linka: https://bit.ly/3qGNcS0.

Dijalog za mlade je platforma / prostor u okviru kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da identifikuju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, te istovremeno ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvaliteta vlastitog života i života lokalne zajednice. Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal. U okviru Dijaloga organizovati će se konsultacije sa mladima za identifikaciju pitanja ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama, te će ih ohrabriti da učestvuju u društvenom životu zajednice i bliže sarađuju sa lokalnim vlastima.

Nakon obavljenih nekoliko konsultativnih sastanaka sa mladima u okviru platforme “Dijalog za mlade”, biće objavljen javni poziv za podršku omladinskim projektima na području opštine Gacko, putem kojeg će organizacija civilnog društva imati priliku predložiti za finansiranje i sprovođenje one inicijative koje su prioritetne u okviru konsultacija, te one za koje procijene da će moći ohrabriti i angažovati mlade za učešće u životu lokalne zajednice.

Dijalog za mlade je konsultativni mehanizam za aktivno uključivanje mladih u život zajednice. Organizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Opštinom Gacko.

Podijelite vijest