Poziv članovima/cama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Opštini Gacko

Opština Gacko poziva zainteresovane članove/ce organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području opštine Gacko, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području opštine Gacko.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen od 18. marta do 15. aprila 2022. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva.

Prema pravilima, u javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani.

Ovaj poziv je otvoren od 11. do 18. aprila 2022. godine, a zainteresovani se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese: sportiomladina.gacko@gmail.com.

Prijava treba sadržati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu aprilu 2022. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat/inja će biti blagovremeno obaviješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/nju će odabrati predstavnici OCD sa područja opštine Gacko.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Podijelite vijest