Podsticaji za privredu u opštini Gacko: Održan sastanak sa privrednicima

Opština Gacko po prvi put uvodi podsticaje za privredu. Tim povodom, juče je u sali Skupštine opštine Gacko, održan sastanak sa privrednicima sa područja opštine.

Strategijom razvoja opštine Gacko, koja se radi za period 2022-2028. planirano je da se iz budžeta opštine izdvoje sredstva za ovu namjenu.  

Kako su nam potvrdili iz Kabineta načelnika opštine Gacko, u 2022. godini biće izdvojeno 350.000 KM  i plan je da se svake naredne godine taj iznos uveća za po 50.000 KM.

Podsticaće se zapošljavanje i samozapošljavanje, kao i ulaganje u osnovna sredstava u funkciji zapošljavanja. Za svaku od stavki biće određeni tačno utvrđeni iznosi na početku godine, kada će i sredstva biti operativna. Prednost će imati proizvodne djelatnosti, poslovne aktivnosti koje stvaraju novu vrijednost i IT sektor.

Iznos podsticaja po jednom radnom mjestu se kreće od 4.000 KM do 6.000 KM, a podsticaj za osnovna sredsta iznosiće do 10.000 KM. Biće podržano zanatstvo i uslužne djelatnosti i zapošljavanje sa VSS, SSS i KV lica.

Načelnik opštine formiraće tim i komisiju za provođenje procedure i nadzor nad utroškom sredstava. Raspisaće se Javni poziv u trajanju od 15 do 21 dan kojim se određuju sve uslovi  dodjele sredstava. Za svaki kriterij određuju se dokumenti koji treba da potvrde svaki od navoda kao odgovor na propisane uslove za dodjelu sredstava. Dio Javnog poziva je i bodovna lista u kojoj se tačno vidi koliko bodova nosi svaki od uslova za dodjelu sredstava.

Komisija zaprima prijave, ocejnjuje ih u skladu sa uslovima javnog poziva i dodjeljuje bodove u skladu sa pripremljenom listom bodovanja. Takođe, komisija će sa svakim potencijalnim korisnikom obaviti razgovor kao dio postupka ocjene prijave, a ukoliko je potrebno izaći će na teren i provjeriti navode iz prijave kao i njihovu vjerostojnost.

Nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava i način kontrole nakon potpisivanja ugovora za zapošljavanje i samozapošljavanje je 12 mjeseci, a za osnovna sredstva 18 mjeseci.

Biće formirana baza svih podsticaja dodijeljenih osobama i privrednim subjektima kako bi Opštinska uprava opštine Gacko imala potpun uvid u sve dodjele i provodila praćenje sredstava i nakon Pravilnikom propisanih rokova.

Podsticajna sredstva za samozapošljavanje doznačiće se u iznosu od 50% najdalje 15 dana nakon potisivanja ugovora, 30% nakon 6 mjeseci  i 20%  nakon 12 mjeseci.

Sredstva za osnovna sredstava dodijeliće se u cjelokupnom odobrenom iznosu po priloženoj fakturi sa fiskalnim računom, te nakon izlaska na teren i utvrđivanja činjeničnog stanja koje mora da odgovara priloženoj dokumentaciji za javni poziv. Sve obaveze obje strane biće određene ugovorom.

Prisutni preduzetnici su pozdravili namjeru i način na koji Opština Gacko planira da pomogne privredi Gacka.

Kao glavni problem sa kojim se susreću, privrednici su naveli nedostatak kvalifikovane radne snage. Poseban problem je, kako su rekli, prelivanje radne snage iz privatnih i malih firmi u Termoelektranu Gacko, pri čemu radnici napuštaju čak i bolje plaćene poslove i zapošljavaju se na mjesta koja često ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi, ali na kojima se manje radi.

Već u narednoj sedmici planiran je sastanak sa rukovodstvom Rudnika i Termoelektrane Gacko kako bi razgovarali o aktuelnom problemu i imali u vidu i interese ostalih privrednih subjekata.

Podijelite vijest