Подстицаји за привреду у општини Гацко: Одржан састанак са привредницима

Општина Гацко по први пут уводи подстицаје за привреду. Тим поводом, јуче је у сали Скупштине општине Гацко, одржан састанак са привредницима са подручја општине.

Стратегијом развоја општине Гацко, која се ради за период 2022-2028. планирано је да се из буџета општине издвоје средства за ову намјену.  

Како су нам потврдили из Кабинета начелника општине Гацко, у 2022. години биће издвојено 350.000 КМ  и план је да се сваке наредне године тај износ увећа за по 50.000 КМ.

Подстицаће се запошљавање и самозапошљавање, као и улагање у основна средстава у функцији запошљавања. За сваку од ставки биће одређени тачно утврђени износи на почетку године, када ће и средства бити оперативна. Предност ће имати производне дјелатности, пословне активности које стварају нову вриједност и ИТ сектор.

Износ подстицаја по једном радном мјесту се креће од 4.000 КМ до 6.000 КМ, а подстицај за основна средста износиће до 10.000 КМ. Биће подржано занатство и услужне дјелатности и запошљавање са ВСС, ССС и КВ лица.

Начелник општине формираће тим и комисију за провођење процедуре и надзор над утрошком средстава. Расписaће се Јавни позив у трајању од 15 до 21 дан којим се одређују све услови  додјеле средстава. За сваки критериј одређују се документи који треба да потврде сваки од навода као одговор на прописане услове за додјелу средстава. Дио Јавног позива је и бодовна листа у којој се тачно види колико бодова носи сваки од услова за додјелу средстава.

Комисија заприма пријаве, оцејњује их у складу са условима јавног позива и додјељује бодове у складу са припремљеном листом бодовања. Такође, комисија ће са сваким потенцијалним корисником обавити разговор као дио поступка оцјене пријаве, а уколико је потребно изаћи ће на терен и провјерити наводе из пријаве као и њихову вјеростојност.

Надзор над намјенским кориштењем средстава и начин контроле након потписивања уговора за запошљавање и самозапошљавање је 12 мјесеци, а за основна средства 18 мјесеци.

Биће формирана база свих подстицаја додијељених особама и привредним субјектима како би Општинска управа општине Гацко имала потпун увид у све додјеле и проводила праћење средстава и након Правилником прописаних рокова.

Подстицајна средства за самозапошљавање дозначиће се у износу од 50% најдаље 15 дана након потисивања уговора, 30% нaкoн 6 мјесеци  и 20%  након 12 мјесеци.

Средства за основна средстава додијелиће се у цјелокупном одобреном износу по приложеној фактури са фискалним рачуном, те након изласка на терен и утврђивања чињеничног стања које мора да одговара приложеној документацији за јавни позив. Све обавезе обје стране биће одређене уговором.

Присутни предузетници су поздравили намјеру и начин на који Општина Гацко планира да помогне привреди Гацка.

Као главни проблем са којим се сусрећу, привредници су навели недостатак квалификоване радне снаге. Посебан проблем је, како су рекли, преливање радне снаге из приватних и малих фирми у Термоелектрану Гацко, при чему радници напуштају чак и боље плаћене послове и запошљавају се на мјеста која често не одговарају њиховој стручној спреми, али на којима се мање ради.

Већ у наредној седмици планиран је састанак са руководством Рудника и Термоелектране Гацко како би разговарали о актуелном проблему и имали у виду и интересе осталих привредних субјеката.