Počinje sistematska deratizacija na području opštine Gacko

Na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, načelnik opštine Gacko donio je Naredbu o sistematskoj deratizaciji na području opštine, u cilju zaštite stanovništva od pojave širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari.

Deratizacija počinje u ponedeljak 22. aprila, i trajaće do utorka, 30. aprila.

Sistematska deratizacija izvršiće se u sljedećim objektima: individualnim domaćinstvima, stambenim, komunalnim, vjerskim i sportskim objektima, objektima zanatsko-preduzetničke djelatnosti iz oblasti trgovine, ugostiteljstva i zanatstva, objektima državnih i privatnih pravnih lica, zdravstvenim, predškolskim i školskim ustanovama i izbjegličkom naselju.

Sistematsku deratizaciju će izvršiti d.o.o. za ekološko – sanitarnu zaštitu i proizvodnju „SANITACIJA“ d.o.o. Zvornik.

Troškove sistematske deratizacije snose državna i privatna pravna lica, vlasnici preduzetničkih objekata, a troškove deratizacije stambenih zgrada, komunalnih objekata, predškolskih i školskih ustanova, vjerskih objekata i izbjegličkog naselja snosi opština Gacko.

Svi građani, organizacije, preduzeća i ustanove dužni su omogućiti nesmetano izvođenje radova na obaveznoj deratizaciji, u protivnom snosiće kaznene mjere predviđene odredbama člana 60. stav 1. tačka 5. i člana 61. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. U tom periodu svi ugovori koje pravna i fizička lica imaju sa nekim drugim davaocima usluga, stavljaju se u stanje mirovanja u vrijeme izvođenja sistematske deratizacije.

Nadzor nad izvođenjem sistematske deratizacije na području opštine Gacko, kao i praćenje akcije vršiće Komunalna policija, a nezadovoljne stranke mogu se obratiti na broj telefona: 059/472-435 i 472-436.

Ova Naredba će se objaviti na svim javnim mjestima opštine Gacko (preduzećima, ustanovama, mjesnim zajednicama i dr.)

Podijelite vijest