Početak nastave u drugom polugodištu po planu

Nastava u drugom polugodištu počeće u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj u ponedjeljak (23.01.2017. godine), kako je to i predviđeno Pravilnikom o školskom kalendaru za školsku 2016/2017. godinu.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske zatražilo je informacije o stanju na terenu od predsjednika aktiva direktora osnovnih i srednjih škola kako bi moglo procijeniti da li su stvoreni uslovi u školama za nesmetan početak nastave u drugom polugodištu.

Na osnovu informacija predsjednika aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, procijenjeno je da ne postoji potreba za odstupanjem od pravilnika, te da nastava u drugom polugodištu može početi po planu.

Ministarstvo prosvjete i kulture će pratiti i dalje situaciju na terenu, vodeći prvenstveno računa o tome da učenici bezbjedno stignu do škole. Ukoliko, zbog vremenskih prilika, u nekim od škola ne bude moguć bezbjedan početak nastave, Ministarstvo će donositi pojedinačne odluke o početku nastave u takvim školama.

Prema Pravilniku o školskom kalendaru za školsku 2016/2017. godinu, zimski raspust traje od 2. do 20. januara 2017. godine.​

(Ministarstvo prosvjete i kulture RS)

Podijelite vijest