Organizovan Forum za građanske inicijative u okviru ReLOaD2 projekta

U nastojanju da se unaprijedi građansko učešće i građani podstaknu da uzmu aktivniju ulogu u lokalnoj zajednici, u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u opštini Gacko danas je održan Forum za građanske inicijative.

Sastanak sa članovima foruma, čiji je zadatak mapiranje problema i potreba građana, ispred organizatora vodio je Emir Bašić (UNDP), u prisustvu članova ReLOaD2 projekta u opštini Gacko, koja je partner na projektu.

Kako se moglo čuti, cilj je da uspostavljeni Forum postane jedan od modela putem kojeg će se povećati uključivanje građana u procese odlučivanja i intenzivirati komunikacija sa lokalnom upravom.

Naša je želja, a vjerujem da je to i želja građana Gacka, da ovaj Forum postane platforma putem koje će građani više učestvovati u procesu donošenja odluka, te adresirati goruće probleme koje mogu da riješe građani s jedne strane, a s druge strane OCD. Prvi zadatak foruma je da diskutujemo koji su to problemi, iz koje oblasti, da predložete određene inicijative koje mogu biti sprovedene od strane OCD i teme koje se mogu naći u okviru javnih poziva koje ćemo mi naredne tri godine zajedno sa Opštinom Gacko implementirati“, kazao je Bašić, ističući da je važno razgovarati o problemima u lokalnoj zajednici, jasno ih formulisati te predložiti inicijative za njihovo rješenje.

Otvorena je diskusija o položaju građana, problemima sa kojima se susreću, kvalitetu života iz aspekta OCD i njihove uloge u samom društvu. Tako se moglo čuti da su odlazak mladih ljudi, nedostatak sadržaja koji bi unaprijedili kvalitet života i osigurali njihov ostanak, ali i manjak aktivizma, samo neki od problema koji su apostrofirani na sastanku.

Organizatori su podsjetili da se zajednički mogu ponuditi inicijative koje bi iznjedrile projekat koji bi se implementirao u našoj opštini, te da je to način da se odgovori i doprinese rješavanju problema koji su identifikovani.

Zaključeno je da Forum definiše četiri ključne inicijative koje će na određeni način (putem glasanja) građani verifikovati, čime bi i sami uočili da imaju mogućnost uticanja na promjene.

Organizovan je i implementacijski sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva koji sprovode projekte na području opštine Gacko, koji je, pored Bašića, vodila i Nađa Čengić u ime ReLOaD2 projektnog tima.

Predstavljene su pojedinosti ReLOaD pravila i procedura za sprovođenje projekta, a potom i pojedinosti koje se odnose na smjernice za vidljivost i promociju.

  • U mapiranju problema uključiti i mlade

Istim ciljem, a u okviru platforme „Dijalog za mlade“ nastavljen je razgovor za mladim ljudima, mahom srednjoškolcima, aktivistima, u cilju njihovog aktivnog učešća u mapiranju i rješavanju problema na lokalnom nivou. 

Kroz ovu platformu data je šansa mladima koji nisu saslušani na drugom mjestu, da glasno kažu svoje mišljenje i probleme ove polulacije, te da kroz dijalog steknu i motivaciju da predlože inicijative koje mogu doprinijeti unapređenju položaja ove populacije.

Bašić je dodao da je opština Gacko jedna od 13 odabranih jedinica lokalne samouprave u kojima nastoje mlade ljude podstaći na aktivizam.

„Stvoreni su uslovi da ljudi iz Opštine žele da čuju šta to mladi ljudi žele. Dijalog za mlade bi trebao da bude mjesto gdje mladi mogu da predlože svoje ideje, da kažu šta su problemi mladih i da oni ponude rješenja tj. da mladi ljudi budu dio rješenja kako bi smo mogli da poboljšamo kvalitet života mladih ljudi“, kazao je Bašić, najavljućući kroz dvije semice ponovni susret, kada će biti organizovana radionica sa više mladih ljudi.

Tada će mapirati probleme i predložiti određene inicijative koje mogu pomoći u njihovom rješavanju.

Podijelite vijest